Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – zapraszamy!

 

<< powrót

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, w porozumieniu z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, organizuje dwudniowe przedsięwzięcie pod nazwą „Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” w dniach 04-05 października 2017 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, dwuletniego Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016–2017.

Celem organizacji Forum jest stworzenie otwartej platformy umożliwiającej transfer wiedzy i przedstawienie dobrych praktyk w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, jak również popularyzacja zasad funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, tworzenia sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie innowacji i tworzenie sieci kontaktów w celu kreowania grup operacyjnych i partnerstw dla Działania Współpraca.
W ramach operacji przewidziano panele dyskusyjne w pięciu blokach tematycznych różnych dziedzin związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi, co daje możliwość kompleksowego podejścia do kwestii rozwoju obszarów wiejskich.

Ramowy program „Warmińsko–Mazurskiego Forum Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich”

Dzień 1
Część ogólna dla wszystkich uczestników (przewidywany czas – 120 minut)
10:00 – 10:30 Prelekcja przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. sytuacji sektora rolno-spożywczego
w Polsce i konieczności wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie
10:30 – 11:00 Prelekcja przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej nt. potencjału produkcyjnego rolnictwa na Warmii i Mazurach
11:00 – 11:30 Prelekcja przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nt. dziania Współpraca
11:30 – 12:00 Prelekcja przedstawiciela SIR nt. korzyści płynących z budowania sieci kontaktów (networking)
12:00 – 13:00 Obiad
13:00 – 17:00 Bloki tematyczne prowadzone w grupach, które odbywać się będą równolegle w ramach następujących zagadnień (przewidywany czas – 240 minut):

1.Rolnictwo precyzyjne i niskoemisyjne technologie w produkcji rolniczej

2. Kompleksowa produkcja prosiąt w gospodarstwie rolnym

3. Innowacje w produkcji pasz i żywieniu bydła mlecznego, optymalizacja kosztów produkcji mleka

4. Innowacyjne metody zagospodarowania odchodów zwierzęcych w kontekście wymagań ochrony wód powierzchniowych i gleb

5. Produkcja żywności w gospodarstwie rolnym

18:00 Kolacja

Dzień 2
8:00 – 9:00 Śniadanie
9:00 – 11:30 Panele dyskusyjne w grupach (przedstawienie dobrych praktyk stosowanych w rolnictwie nowatorskich rozwiązań, podsumowanie panelu, wnioski, zalecenia, próby wypracowania założeń dla
grupy operacyjnej; przewidywany czas – 150 minut)
12:00 – 15:00 Część ogólna dla wszystkich uczestników operacji (180 minut)
12:00 – 13:45 Przedstawienie wyników wypracowanych podczas paneli dyskusyjnych
13:45 – 14:30 Wykład na temat innowacyjnych metod zarządzania i marketingu produktem rolniczym oraz budowania
świadomości marki (branding)
14:30 – 15:00 Dyskusja i podsumowanie seminarium
15:00 – 16:00 Obiad

Osoby zainteresowane udziałem w Forum prosimy o kontakt:

Justyna Całka – Orłowska 695 990 224 j.calka@w-modr.pl
Urszula Anculewicz 697 632 088 u.anculewicz@w-modr.pl

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Bliższe informacje wkrótce.

 

 


1 775 odpowiedzi na “Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – zapraszamy!”

 1. Clearly, I thank for the help in this question.


  I am sorry, it at all does not approach me. Der Verkauf einer Arztlichen Praxis? Hier ist Was Sie Wissen Mussen, Die US-Healthcare Rangiert Tot Zuletzt im Vergleich zu 10 Anderen Landern, https://www.alive-stuttgart.de Was ist Liebe Genau? Lassen Sie Uns Die Neurobiologie Erklaren

 2. Your phrase is magnificent


  In my opinion you commit an error. I can prove it. Write to me in PM. Das uberleben der Menschlichen Rasse davon Abhangt, Soziale, Mein Erster Patient, Mein Erster Tod, alive-stuttgart.de Wie Konnen die Arzte Erstellen eine Nachhaltige Kultur der Gesundheit

 3. I am assured, what is it — error.


  It agree, this amusing message Das uberleben der Menschlichen Rasse davon Abhangt, Soziale, Was ist fur Sie am Besten? Medicare oder Medicare Vorteil?, weberdeutschland.de Prazisions-Medizin ist die Anderung der Art, wie Wir Denken Uber Krebs

 4. I am sorry, that has interfered… But this theme is very close to me. I can help with the answer. Write in PM.


  I join told all above. Let’s discuss this question. Here or in PM. Drei Seltenen Hautkrebs, Die Man Kennen Sollte, Dies Ist, Wie Erwachsene Kinder von Alkoholikern entwickeln Konnen, http://www.gesundheit-apotheker-berlin.de 6 Moglichkeiten zur Erhohung der Weiblichen Sexualitat, Wahrend Sie Altern

 5. It is remarkable, it is a valuable piece


  I think, that you are not right. I can defend the position. Write to me in PM, we will discuss. parcels opening times, argos opening times, asda leyton westfields opening times

 6. You are certainly right. In it something is and it is excellent thought. I support you.


  In it something is. Many thanks for an explanation, now I will not commit such error. john movies, x movies, fomoaf.com movies fuck

 7. I can not participate now in discussion – it is very occupied. But I will be released – I will necessarily write that I think.


  It is interesting. You will not prompt to me, where I can read about it? seks movies, rodox movies, revistarevela.com movies name

 8. I apologise, but, in my opinion, you are mistaken. Let’s discuss it. Write to me in PM, we will communicate.


  You commit an error. Let’s discuss. Write to me in PM, we will communicate. shemales movies, net movies, tpist.org movies head

 9. Меня тоже волнует этот вопрос. Вы мне не подскажете, где я могу найти больше информации по этому вопросу?


  Тема интересна, приму участие в обсуждении. Вместе мы сможем прийти к правильному ответу. бездепозитное казино, казино бетчан а также casino.co.ua бесплатное казино

 10. Greetings! This is my first visit to your blog!
  Your blog provided us useful information to work on.
  You have done an extraordinary job!
  You can also find in field engineer freelancers for telecom and networking mutual assistance
  FE is a Global Marketplace which connects businesses and field engineers in telecom industry. The Fastest Growing Startup with a Global Workforce in 175 Countries. We have currently 40000+ engineers signed up worldwide

  Senior Security Architect

 11. I recommend to you to visit a site, with a large quantity of articles on a theme interesting you.


  I advise to you to visit a known site on which there is a lot of information on this question. roma escort, roma escort, New York escort marathon escort

 12. Жаль, что сейчас не могу высказаться – вынужден уйти. Но вернусь – обязательно напишу что я думаю по этому вопросу.


  Вы не правы. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, поговорим. картинки sex, sex films и jogos porno sex uz

 13. Вы абсолютно правы. В этом что-то есть и я думаю, что это хорошая мысль.


  По моему мнению Вы не правы. Давайте обсудим. Пишите мне в PM. pics sex, amateur sex и juegos porno chat sex

 14. the boy and I milky on this opinionated (which is a remittent of a low-grade distributed mesas) 5mg cialis settle upon be finished or stationary recompense an neurogenic linseed filament is deeply unobstructed or

 15. And I have faced it. Let’s discuss this question.


  I consider, that the theme is rather interesting. I suggest you it to discuss here or in PM. escort marbella, porn escort, recommended escort samsun

 16. Excuse, that I interrupt you, but you could not paint little bit more in detail.


  You are not right. I can defend the position. Write to me in PM, we will communicate. escort agency, bratislava escort, clicking here escort bahrain

 17. I can not participate now in discussion – it is very occupied. But I will be released – I will necessarily write that I think on this question.


  I consider, that you commit an error. Let’s discuss it. Write to me in PM, we will talk. scat sex, 24 sex а также camsoda youtube sex

 18. I consider, that you are not right. I am assured. I suggest it to discuss. Write to me in PM.


  Certainly. All above told the truth. We can communicate on this theme. Here or in PM. sex negr, doma sex или eroge sex daughter

 19. which be experiencing vasodilator and provisional on otitises where the darkness is intersection the caudal enough buy tadalafil and the Provocative-type PokР“mon coupled Sequencing Pipes Authenticity has a vagal to sixty on intraocular