Zamówienia publiczne/przetargi

 

ZAPYTANIE
w trybie rozeznania rynku
dotyczące kompleksowej usługi dostawy i montażu klimatyzatorów w lokalu przy ul. Towarowej 1

w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, w trybie rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na  usługę  w zakresie dostawy i montażu klimatyzatorów w lokalu przy ul. Towarowej 1 w Olsztynie.

Szczegóły dotyczące oferty w załączniku – Zapytanie klimatyzatory

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza  w trybie rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej wykonania usługi malowania oraz wykonania dodatkowego otworu drzwiowego (1 sztuka – drzwi wewnętrzne) wraz z montażem futryny i drzwi w biurze  Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej przy ul. Towarowej 1 w Olsztynie.

Szczegóły dotyczące oferty w załączniku – Rozeznanie cenowe Towarowa