Strona główna

 

Witamy na stronie podmiotowej

 Biuletynu Informacji Publicznej

 Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

ul. Towarowa 1

10-416 Olsztyn

Tel. 089 534-05-67

Tel./fax 089 527-71-89

NIP 739-24-21-905

www.wmirol.org.pl

konto Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej BGŻ S.A. Oddział w Olsztynie
nr 88 2030 0045 1110 0000 0045 1220