Kolonie nad morzem dla dzieci, których jedno z rodziców ubezpieczone jest w KRUS

szczegóły  http://wmirol.org.pl/2023/05/15/kolonie-letnie-z-dofinansowaniem-z-krus/

Najnowsze wieści


Planowane stawki płatności na 2015 r. oraz zaliczki na poczet tych płatności

W celu złagodzenia niekorzystnych skutków suszy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął działania umożliwiające wypłatę w 2015 r. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Zaliczki, w wysokości 50%, będą wypłacane na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich. Biorąc pod uwagę planowane stawki wyżej wymienionych form wsparcia, płatności […]


Rozkładanie na raty kar za przekroczenie kwot – zmiana w przepisach

1 października 2015 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015. Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku, gdy dostawca hurtowy nie może otrzymać pomocy de minimis w rolnictwie, Agencja może […]


Zapraszamy na konferencję – 5.10.2015 r.

Stawiamy na bezpieczeństwo! Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza serdecznie zaprasza na II edycję konferencji „Stawiamy na bezpieczeństwo- Warmia i Mazury”. Celem konferencji, kierowanej do rolników i ich rodzin, jest przede wszystkim promowanie bezpiecznych zachowań podczas pracy w gospodarstwach rolnych. Zapraszamy – 5 października 2015, od godziny 10.00, do sali konferencyjnej w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie! W programie […]


ARiMR ogłasza termin naborów wniosków o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” z PROW 2014 – 2020

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross ogłosił 17 września w dzienniku ogólnopolskim i na portalu internetowym ARiMR termin przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy oraz zasady udzielania wsparcia na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. […]


Notatka ze spotkania w sprawie suszy z dnia 28.09.2015

beckypompas78.blogspot.com .