Szkolenia „Krótkie łańcuchy dostaw żywności”

 

<< powrót

 

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(EFRROW) w ramach poddziałania 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania
„Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020.

ZAPROSZENIE
BEZPŁATNE SZKOLENIA 2DNIOWE Z ZAKRESU

Krótkie łańcuchy dostaw żywności

 

ARiMR zaprasza Państwa na bezpłatne pierwsze szkolenie w projekcie „Krótkie łańcuchy dostaw żywności” z zakresu wymagań higieniczno-sanitarnych, skracania łańcucha dostaw w praktyce, marketingu produktów itp. Pełen program znajdą Państwo w załączeniu.

Termin szkolenia 27.02 oraz 28.02 (szkolenie 2-dniowe, obecność podczas 2 dni gwarantuje ukończenie szkolenia) w godzinach 9 -13:45. Możliwe inne terminy ustalane indywidualnie

Szkolenie odbędzie się w Olsztynie. Przy szkoleniach ustalanych indywidulanie możliwość zmiany miejsca szkolenia.

W załączeniu  formularz zgłoszeniowy do udziału w szkoleniu. Prosimy o jego wypełnienie we wszystkich polach oraz podpisanie. Uzupełniony dokument prosimy przesłać jako skan/zdjęcie dobrej jakości na wskazany adres mailowy – szkoleniaarimr@pir.edu.pl

Podczas szkoleń zapewniamy materiały szkoleniowe oraz wyżywienie. Udział w szkoleniu kończy się otrzymaniem certyfikatu. Szkolenie prowadzi wykwalifikowana kadra dydaktyczna z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Politechniki Bydgoskiej. Będzie to również dobry czas na wymianę doświadczeń między uczestnikami.

Grupą docelową szkoleń są rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników”.

 

Formularz_zgloszeniowy_ARIMR (1)

Program szkolenia_ARIMR

Ulotka_ARIMR_PIR U

lotka_Krótkie łańcuchy dostaw żywności_ARiMR

 

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.