Pilne! Termin składania wniosków o przyznanie pomocy klęskowej wydłużony do dnia 23 listopada 2022 r

 

<< powrót

 

Pilne! Do wniosków o przyznanie pomocy klęskowej (pomoc dla rodzin) należy dołączyć fakturę na sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa na kwotę co najmniej 5000 zł brutto.
Jednocześnie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. wydłuża termin składania wniosków do dnia 23 listopada 2022 r. (w przypadku wniosków, jak i kopii faktur liczy się data wpływu do BP ARiMR!).

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.