Akademia Kobiet Wiejskich – zapraszamy do udziału!

 

<< powrót

 

Jeśli mieszkacie na wsi lub małym miasteczku,

jeśli działacie w kole gospodyń wiejskich,

jeśli na sercu leży Wam dobro Waszej organizacji i chcecie ją rozwijać,

zapraszamy do udziału w Akademii Kobiet Wiejskich.

 

Akademia Kobiet Wiejskich to konferencja połączona z konkursem na „Najładniejsze stoisko KGW” oraz warsztatami malowania na kaflach.

Konferencja odbędzie się w terminie 6 – 7 października 2022 r. Organizatorami wydarzenia są: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza oraz Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”.

Akademia Kobiet Wiejskich łączy zagadnienia rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, zmian klimatycznych, kultywowania tradycji oraz prowadzenia działalności społecznej i budowania sieci współpracy. Wydarzenie jest wyjątkową okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, do inspirujących rozmów oraz rozwijania swoich kompetencji.

W ramach Akademii odbędzie się prezentacja działalności KGW biorących udział w konferencji, a także konkurs na „Najładniejsze stoisko KGW”. Ciekawym doświadczeniem będą również warsztaty malowania na kaflach.

 

Program Akademii Kobiet Wiejskich

6 października 2022 r.
  9.00 – 11.00 Rejestracja uczestników, przygotowanie stoisk wystawowych
11.00 – 11.30 Powitanie uczestników
11.30 – 11.45 Działania W-MIR na rzecz KGW
11.45 – 12.05 Działania KGW na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
12.05 – 13.00 Działania KGW na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu
13.00 – 14.00 Obiad
14.00 – 15.40 Rola KGW w środowisku lokalnym – To my mamy wpływ na to, co nas otacza – panel dyskusyjny oraz prezentacja działalności KGW biorących udział w konferencji.
15.40 – 16.00 Przerwa kawowa
16.00 – 17.30 Rola KGW w środowisku lokalnym c.d.
17.30 – 19.00 Konkurs na „Najładniejsze stoisko KGW”
20.00 Uroczysta kolacja
 7 października 2022 r.
  9.30 – 10.00 Działania KGW na rzecz kultywowania tradycji
10.00 – 12.00 Warsztaty malowania na kaflach
12.00 – 12.15 Przerwa kawowa
12.15 – 12.45 Rozstrzygniecie konkursu na najładniejsze stoisko KGW
12.45 – 13.00 Podsumowanie konferencji
13.00 Obiad

 

Jak wziąć udział w konferencji?

 1. Koła Gospodyń Wiejskich, które chcą wziąć udział w konferencji, proszone są o dokonanie
  do 23 września 2022 r. zgłoszenia:
  – poprzez formularz na stronie: https://forms.gle/eLFgajHdvNxrLTbp7

lub

– mailowo na adres: a.naumczyk-szalaj@wmirol.org.pl

lub

– w wersji papierowej na adres: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, 10-416 Olsztyn, ul. Towarowa 1

 1. Osoba do kontaktu: Anna Naumczyk-Szałaj, tel./fax 89 534-05-67 wewn. 24,
  e-mail: a.naumczyk-szalaj@wmirol.org.pl
 2. Każde KGW może zgłosić co najmniej 1 i nie więcej niż 5 członkiń.
 3. W przypadku dużej ilości zgłoszeń pierwszeństwo udziału będą miały KGW, które wcześniej nie brały udziału w podobnych przedsięwzięciach realizowanych przez Organizatorów.
 4. Organizatorzy do 27 września 2022 r., po dokonaniu oceny nadesłanych zgłoszeń, wyłonią uczestników konferencji.

 

Regulamin Akademia Kobiet Wiejskich

Formularz zgłoszeniowy Akademia Kobiet Wiejskich – wersja edytowalna

Formularz zgłoszeniowy Akademia Kobiet Wiejskich – wersja pdf

Program Akademia Kobiet Wiejskich

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.