W-MIR pisze w sprawie waloryzacji emerytur rolniczych

 

<< powrót

 

Biorąc pod uwagę liczne skargi od rozgoryczonych rolników z województwa warmińsko-mazurskiego odnoszące się do waloryzacji emerytur rolniczych, której wskaźnik w roku 2022 wynosi 7%, Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wystosował wniosek do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryka Kowalczyka, o podjęcie prac legislacyjnych nad zmianą przepisów z zakresu waloryzacji emerytur rolniczych, tak by jeszcze w bieżącym roku rolnicy mogli otrzymać zwaloryzowaną emeryturę, obliczoną w sprawiedliwy, przejrzysty i prosty sposób, jak w przypadku emerytów i rencistów pobierających świadczenie z ZUS.
Rolnicy – w przeciwieństwie do emerytów „zusowskich” – po waloryzacji nie otrzymują świadczeń wyższych o 7% brutto, gdyż kwestie emerytur rolniczych są uregulowane w szczególności w art. 48 oraz art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266).
Zgodnie z wyżej powołaną ustawą, waloryzacja emerytur i rent rolniczych polega na pomnożeniu zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej przez indywidualne wskaźniki wymiaru świadczenia (dla części składkowej i dla części uzupełniającej) – ustalone odrębnie dla każdego świadczeniobiorcy.
Waloryzacja emerytury podstawowej polega na jej pomnożeniu przez wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami emerytalnymi, który w 2022 r. wynosi 7%. Prezes KRUS komunikatem z dnia 17 lutego 2022 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 1.084,58 zł 58 (wzrost o 7%). Tym samym waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2022 r. polega na pomnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 1.084,58 zł przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia. W ten sposób od dnia 1 marca 2022 r. zostały zwaloryzowane wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2022 r. Czyli w przypadku emerytury rolniczej waloryzowana jest jedynie kwota emerytury podstawowej, a nie kwota brutto emerytury otrzymywanej przez rolnika a ostateczny wzrost kwoty rolniczej emerytury brutto jest niższy niż tegoroczny, 7% wskaźnik waloryzacji.
Na podstawie tych krzywdzących przepisów, rolnicy otrzymują z KRUS podwyżki emerytur rzędu 30, 20, 13, czy nawet 9 złotych, co w świetle postępującej inflacji i obecnej sytuacji gospodarczej jest wysoce krzywdzące i niesprawiedliwe społecznie. Ponadto,
w przypadku zbiegu emerytury rolniczej z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego (ZUS), jeśli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej, nie dokonuje się waloryzacji kwoty emerytury rolniczej.
W związku z powyższym Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza postuluje o jak najszybszą zmianę sposobu waloryzacji emerytur rolniczych.
Może być zdjęciem przedstawiającym pieniądze
1182
Liczba odbiorców
116
Aktywność

Wyższy +1,5x

wynik dystrybucji
Promuj post
<img class="j1lvzwm4" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
<img class="j1lvzwm4" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
<img class="j1lvzwm4" src="data:;base64, ” width=”18″ height=”18″ />
33
3 udostępnienia
Lubię to!
Komentarz
Udostępnij

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.