Nieoprocentowana pożyczka dla producentów świń na obszarze ASF na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych

 

<< powrót

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła udzielanie nieoprocentowanych pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń, którzy utrzymywali świnie na obszarach ASF. Pożyczki udzielane są w ramach środków przewidzianych na ten cel w planie finansowym Agencji na 2022 r., a ich wypłata następuje w terminie do 30 dni od dnia udzielenia pożyczki. W pierwszej kolejności udzielane będą pożyczki dla pozytywnie zweryfikowanych wniosków złożonych w IV kwartale 2021r.
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Dokumenty należy składać w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.
Pożyczka jest nieoprocentowana, a ARiMR nie pobiera prowizji za jej udzielenie. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Spłata pożyczki następuje zgodnie z harmonogramem, który stanowi załącznik do zawartej między pożyczkobiorcą i Agencją.
Szczegółowe zasady udzielania ww. pożyczek, wzory wniosku i umowy dostępne są pod adresem:
https://www.gov.pl/web/arimr/nieoprocentowana-pozyczka-dla-producentow-swin-na-obszarze-asf-na-sfinansowanie-zobowiazan-cywilnoprawnych?fbclid=IwAR3lnsQGytfPAX2ytz4bpwvwenF1lLGLLPi7E2zfDS7gzWb88BZb2zZ8_04

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.