Ministerstwo o możliwości składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową w wersji papierowej lub elektronicznej.

 

<< powrót

 

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 12.01.2021 r.  – pismo KRIR do MRiPS , nt. postulatu przywrócenia możliwości składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową w wersji papierowej, Ministerstwo Pracy, Rozwoju i Technologii wyjaśnia, że:

Obowiązujące przepisy nie stoją na przeszkodzie składaniu wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową w postaci papierowej, ale niektóre powiatowe urzędy pracy przyjmują wnioski wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.praca.gov.pl. Umożliwia to sprawniejsze i szybsze załatwianie wniosków i jest bardzo potrzebne, zwłaszcza w tych urzędach, do których wpływa bardzo duża liczba wniosków.
W 2020 r. wprowadzono w skali całego kraju wymóg podpisania wniosku składanego za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Było to konieczne ze względów bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Mając na uwadze korzyści płynące z wykorzystania systemów teleinformatycznych,  Ministerstwo podjęło prace mające na celu pełną elektronizację procedur związanych z udzielaniem zezwoleń na pracę. Intencją zmian jest wprowadzenie rozwiązań bezpiecznych i łatwych w stosowaniu.

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.