Uwaga szkody łowieckie!

 

<< powrót

 

Szanowni Państwo, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza otrzymuje kolejne zgłoszenia o czasowym zaprzestaniu szacowania szkód łowieckich przez koła łowieckie. Zarząd Izby wystąpił w tej sprawie do Ministerstwa Środowiska, jednak do czasu wydania procedur postępowania przy szacowaniu szkód w czasie pandemii proponujemy, aby w przypadku wystąpienia szkód powodowanych przez zwierzęta łowne, dokumentowali je Państwo sami przy pomocy dostępnych urządzeń np. fotografowali, czy nagrywali filmy. Mogą Państwo do tego wykorzystać kamery i aparaty w telefonach lub jeśli posiadacie również drony. Warto, aby zarówno zdjęcia, jak i filmy pokazywały szkodę z różnych ujęć i kierunków tak, aby jak najdokładniej ją zobrazować. Również warto zadbać o odniesienie szkody w skali, tj. poprzez fotografię szkody wspólnie z jakimś przedmiotem, do którego rozmiaru będzie można przyrównać powstałą szkodę. Idealnie byłoby, gdyby była to ramka, jaką stosuje się do szacowania szkód lub metrówka, ale może to też być przedmiot codziennego użytku, którego wielkość można później zmierzyć lub jest powszechnie znana, takie jak szpadel, rower, jeśli można podjechać to nawet auto. Nie należy rezygnować ze zgłaszania szkód, ponieważ są one sygnałem dla koła łowieckiego, że w sytuacji jak tylko szacowanie będzie możliwe, koło powinno przystąpić do szacowania.

Ponieważ w zdecydowanej większości województwa współpraca rolników z kołami przebiega poprawnie, polecamy aby do czasu wydania sztywnych wytycznych dla kół w tej sprawie, każdą zauważoną szkodę zgłosić do koła, a także wspólnie uzgodnić dalsze postępowanie. Jeśli to możliwe należy dokonać uzgodnień nie tylko w formie telefonicznej, ale też przy pomocy poczty elektronicznej – wiadomości e-mail, które później można wydrukować i dołączyć do dokumentacji sprawy. W przypadku braku porozumienia z kołem proponujemy zgłaszać to do odpowiedniego Zarządu Okręgowego PZŁ, nadrzędnego nad kołem, które gospodaruje na Państwa gruntach.

Powyższe zalecenia są tylko pomocniczymi w wyjątkowej sytuacji, która obecnie ma miejsce i Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uznanie szkody na podstawie sporządzonej przez rolnika dokumentacji oraz dochodzenie odszkodowania od kół łowieckich.

O stanowisku Ministra Środowiska w tej sprawie będziemy Państwa informować tak szybko, jak tylko zostanie nam udostępnione.

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.