Konferencja „Obrót ziemią rolną w praktyce”

 

<< powrót

 

Blisko 200 osób uczestniczyło w dniu 20 marca 2017 roku w konferencji zorganizowanej w Olsztynie przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą wspólnie z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie oraz Katedrą Prawa Cywilnego II i Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Honorowy patronat nad konferencją objął prof. dr hab. Ryszard J. Górecki Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Tematem konferencji był „Obrót ziemią rolną w praktyce”. W sali Urzędu Wojewódzkiego zebrali się zarówno rolnicy, przedstawiciele samorządów gminnych oraz powiatowych, naukowcy, pracownicy instytucji z zakresu rolnictwa, jak i prawnicy oraz notariusze.

Pan Jan Heichel Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej na wstępie przywitał wszystkich zebranych oraz zaproszonych gości – Zbigniewa Babalskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Artura Chojeckiego Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Jolantę Górską Zastępcę Dyrektora Zespołu Gospodarowania Zasobem Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie, Grzegorza Kierozalskiego Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, Leszka Potorskiego Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dr hab. Adama Bieranowskiego Kierownika Katedry Prawa Gospodarczego II i Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zorganizowana konferencja miała na celu wymianę poglądów rolników, naukowców oraz przedstawicieli administracji rządowej, w celu wskazania obszarów, które funkcjonują prawidłowo oraz te, które powinny zostać zmienione lub doprecyzowane. Moderatorem konferencji był dr Michał Hejbudzki z Katedry Prawa Gospodarczego II i Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Pierwszym z referentów był Zbigniew Babalski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który przedstawił temat „Sprzedaż gruntów rolnych zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego”. Podkreślił, że zmiany wprowadzone w przepisach blisko rok temu były długo oczekiwane przez środowisko rolnicze. Ustawa w takiej formie powinna być uchwalona 20 lat temu. Dodał, że zastosowane ograniczenia uspokoiły rynek obrotu nieruchomościami rolnymi. Zaś dzierżawa gruntów z ANR powinna być trwałą formą gospodarowania nieruchomościami rolnymi przez rolników indywidualnych. Podkreślił, że handel ziemią nie może być sposobem na życie, a ziemia rolna ma służyć producentów rolnym i stanowić źródło ich stabilnej pracy i życia.

Drugim prelegentem była Jolanta Górska Zastępca Dyrektora Zespołu Gospodarowania Zasobem Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie omawiając temat „Zadania Agencji Nieruchomości Rolnych w obrocie prywatnym gruntami rolnymi”.

Pan Zbigniew Nadrowski Zastępca Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie zaprezentował zebranym temat „Aktualna informacja nt obrotu nieruchomościami rolnymi”. Omówił zmianę w formie gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa po nowelizacji przepisów w kwietniu 2016 roku. Podkreślił, że podstawowym celem Agencji Nieruchomości Rolnych wskazanym przez ustawodawcę jest wspieranie indywidualnych gospodarstw rodzinnych.

Pierwsza część konferencji zakończyła się dyskusją, podczas której prelegentom zadawano pytania z sali. Najwięcej pytań kierowano do Pana Zbigniewa Babalskiego Wiceministra Rolnictwa.

Kolejny referat pt. „Udział ODR-ów w opiniowaniu obrotu nieruchomościami rolnymi” omówił Rafał Sobolewski Kierownik Działu Ekonomiki Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

Problemy w obrocie ziemią rolną przedstawił Jan Heichel Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Nakreślił najważniejsze trudności, z którymi borykają się rolnicy podczas zakupu, sprzedaży lub dzierżawy gruntów rolnych w obrocie prywatnym, jak i z Zasobu WRSP. Wskazał wiele obszarów, w których rola izb rolniczych musi zostać wzmocniona lub wskazana wprost przez ustawodawcę.

Dr hab. Adam Bieranowski z Katedry Prawa Gospodarczego II i Cywilnego WPiA UWM w Olsztynie przedstawił zebranym „Obowiązki notariusza związane ze sporządzeniem aktu notarialnego obejmującego umowę sprzedaży nieruchomości rolnej”.

Ostatnim prelegentem był dr hab. Arkadiusz Bieniek z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który zreferował „Obrót ziemią rolną a klasyfikacja gruntów”. W bardzo interesujący sposób przedstawił zależność ceny od klasy gruntu oraz rodzaju podmiotów zainteresowanymi jego nabyciem.

Anna Bućwiło

Biuro W-MIR

 

 


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Comments are closed.