Turystyka u rolnika

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, realizując zadania ustawowe m.in. w zakresie uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów, od lat stara się odpowiadać na potrzeby zgłaszane przez rolników z Warmii i Mazur.

Mając powyższe na uwadze, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza postanowiła uruchomić inicjatywę „Turystyka u rolnika”. Celem inicjatywy jest:

  • zebranie w jednym miejscu informacji o możliwości wynajęcia kwatery w gospodarstwie rolnym na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego;
  • zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich poprzez wykorzystanie walorów krajobrazu wiejskiego i uatrakcyjnianie gościom pobytu udziałem w codziennych zajęciach w gospodarstwie, w tradycyjnym rzemiośle artystycznym (np. haftowanie, szydełkowanie), w obrzędach ludowych oraz w przygotowywaniu potraw regionalnych, połączonym z wypiekiem chleba, wyrobem serów lub wędlin.

Serdecznie zapraszamy tradycyjne gospodarstwa rolne, które w swojej ofercie posiadają maksymalnie 5 pokoi do wynajęcia oraz chcą zaprezentować się na stronie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy – otwórz.pdf/ otwórz.docx i wraz z kompletem 5 zdjęć przesłać go na adres:

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn, e-mail: turystykaurolnika@gmail.com.

Przesłane informacje zostaną opublikowane na stronie www.wmirol.org.pl w zakładce Turystyka u rolnika oraz na portalu Facebook. Umieszczenie ofert na portalu jest całkowicie bezpłatne.

Zainteresowani klienci kontaktują się bezpośrednio z wybranym gospodarstwem rolnym.

Wszelkich informacji dot. inicjatywy „Turystyka u rolnika” udziela Katarzyna Godlewska tel. 89534-05-67