Zaproszenia na I posiedzenia rad Powiatowych
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej:

http://wmirol.org.pl/2019/07/31/zaproszenie-pierwsze-posiedzenia-rad-powiatowych-w-mir/

 

powiat nidzicki

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku jednym z organów Izby Rolniczej jest  Rada Powiatowa, która pracuje  zgodnie z uchwalonym Regulaminem Pracy Rad Powiatowych

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim –  Piotr Miecznikowski

Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie nidzickim– Pan Wojciech Szypulski

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nidzickim:

Lp. powiat gmina
1. nidzicki Janowiec Kościelny Pan Wojciech Szypulski
2. nidzicki Janowiec Kościelny Pan Zenobiusz Szczepkowski
3. nidzicki Janowo Pan Robert Ługacz
4. nidzicki Janowo Pan Sławomir Ciesielski
5. nidzicki Kozłowo Pan Marek Lasek
6. nidzicki Kozłowo Pani Ewa Krzyżewska
7. nidzicki Nidzica Pan Witold Czajkowski
8. nidzicki Nidzica Pan Piotr Miecznikowski