Zaproszenia na I posiedzenia rad Powiatowych
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej:

http://wmirol.org.pl/2019/07/31/zaproszenie-pierwsze-posiedzenia-rad-powiatowych-w-mir/

 

powiat mrągowski

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku jednym z organów Izby Rolniczej jest  Rada Powiatowa, która pracuje  zgodnie z uchwalonym Regulaminem Pracy Rad Powiatowych

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie mrągowskim – Pan Mateusz Dudziak

Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie mrągowskim – Pani Halina Domian

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie mrągowskim:

Lp. powiat gmina
1. mrągowski Mikołajki Pan Robert Kiśluk
2. mrągowski Mikołajki Pan Andrzej Kulik
3. mrągowski Mrągowo Pan Mieczysław Orzoł
4. mrągowski Mrągowo Pan Mateusz Dudziak
5. mrągowski Mrągowo Pan Witold Sańko
6. mrągowski Piecki Pani Ewa Olender
7. mrągowski Piecki Pani Halina Domian
8. mrągowski Sorkwity Pan Adam Woźniel
9. mrągowski Sorkwity Pan Mariola Sieczka