powiat kętrzyński

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku jednym z organów Izby Rolniczej jest  Rada Powiatowa, która pracuje  zgodnie z uchwalonym Regulaminem Pracy Rad Powiatowych

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim–  Pan Kazimierz Wróblewski

Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie kętrzyńskim– Pan Roman Kuriata

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie kętrzyńskim:

gmina Pan Pani Imię Nazwisko
Barciany Pan Piotr Drozd
Barciany Pan Marek Łapin
Kętrzyn Pan Jan Lewczyk
Kętrzyn Pan Kazimierz Wróblewski
Korsze Pan Mirosław Wołowiec
Korsze Pan Paweł Zbiciak
Reszel Pan Krzysztof Gerwatowski
Reszel Pan Roman Luchowski
Srokowo Pan Karol Hatalak
Srokowo Pan Roman Kuriata