Zaproszenia na I posiedzenia rad Powiatowych
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej:

http://wmirol.org.pl/2019/07/31/zaproszenie-pierwsze-posiedzenia-rad-powiatowych-w-mir/

 

powiat kętrzyński

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku jednym z organów Izby Rolniczej jest  Rada Powiatowa, która pracuje  zgodnie z uchwalonym Regulaminem Pracy Rad Powiatowych

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim–  Pan Kazimierz Wróblewski

Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie kętrzyńskim– Pan Roman Kuriata

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie kętrzyńskim:

Lp. powiat gmina
1. kętrzyński Barciany Pani Beata Górska
2. kętrzyński Barciany Pan Marek Łapin
3. kętrzyński Kętrzyn Pan Jan Lewczyk
4. kętrzyński Kętrzyn Pan Kazimierz Wróblewski
5. kętrzyński Korsze Pan Mirosław Wołowiec
6. kętrzyński Reszel Pan Krzysztof Gerwatowski
7. kętrzyński Reszel Pan Roman Luchowski
8. kętrzyński Srokowo Pan Łukasz Całkowski
9. kętrzyński Srokowo Pan Roman Kuriata