Zaproszenia na I posiedzenia rad Powiatowych
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej:

http://wmirol.org.pl/2019/07/31/zaproszenie-pierwsze-posiedzenia-rad-powiatowych-w-mir/

 

powiat iławski

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku jednym z organów Izby Rolniczej jest  Rada Powiatowa, która pracuje  zgodnie z uchwalonym Regulaminem Pracy Rad Powiatowych

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim–  Pan Zbigniew Gąsior

Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie iławskim– Pan Witold Socha

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie iławskim:

Lp. powiat gmina
1. iławski Iława Pan Marek Stachera
2. iławski Iława Pan Witold Socha
3. iławski Iława Pan Wiesław Musiał
4. iławski Kisielice Pan Katarzyna Załęcka
5. iławski Kisielice Pan Marek Szostak
6. iławski Lubawa Pan Jan Licznerski
7. iławski Lubawa Pan Stefan Kordalski
8. iławski Lubawa Pan Jan Zelma
9. iławski Susz Pan Zenon Sugalski
10. iławski Susz Pan Mirosław Czubiński
11. iławski Zalewo Pan Tadeusz Kowalski
12. iławski Zalewo Pan Zbigniew Gąsior