powiat gołdapski

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku jednym z organów Izby Rolniczej jest  Rada Powiatowa, która pracuje  zgodnie z uchwalonym Regulaminem Pracy Rad Powiatowych

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie gołdapskim–  Pan Krzysztof Kazaniecki

Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie gołdapskim– Pan Mieczysław Pińczak

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie gołdapskim:

LP powiat gmina
1. gołdapski Banie Mazurskie Pan Mieczysław Pińczak
2. gołdapski Banie Mazurskie Pan Tomasz Kupicz
3. gołdapski Dubeninki Pan Andrzej Olszewski
4. gołdapski Dubeninki Pani Wiesława Raczyło
5. gołdapski Gołdap Pan Krzysztof Kazaniecki
6. gołdapski Gołdap Pan Mariusz Naszkiewicz