Zaproszenia na I posiedzenia rad Powiatowych
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej:

http://wmirol.org.pl/2019/07/31/zaproszenie-pierwsze-posiedzenia-rad-powiatowych-w-mir/

 

powiat giżycki

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku jednym z organów Izby Rolniczej jest  Rada Powiatowa, która pracuje  zgodnie z uchwalonym Regulaminem Pracy Rad Powiatowych

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie giżyckim –  Pan Ryszard Wołkoński

Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie giżyckim – Pan Arkadiusz Przyłucki

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie giżyckim:

Lp. powiat gmina
1 giżycki Kruklanki Pan Zbigniew Rećko
2 giżycki Kruklanki Pan Arkadiusz Przyłucki
3 giżycki Miłki Pan Ryszard Wołkoński
4 giżycki Miłki Pan Zenon Iwanowski
5 giżycki Ryn Pan Piotr Suchorowiec
6 giżycki Ryn Pan Paweł Jaszcz
7 giżycki Wydminy Pan Antoni Fit
8 giżycki Wydminy Pan Andrzej Citkowski