Zaproszenia na I posiedzenia rad Powiatowych
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej:

http://wmirol.org.pl/2019/07/31/zaproszenie-pierwsze-posiedzenia-rad-powiatowych-w-mir/

 

powiat ełcki

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku jednym z organów Izby Rolniczej jest  Rada Powiatowa, która pracuje  zgodnie z uchwalonym Regulaminem Pracy Rad Powiatowych

Przewodniczący Rady Powiatowej W-MIR w powiecie ełckim–  Pan Krzysztof Wiśniewski

Delegat na Walne Zgromadzenie W-MIR w powiecie ełckim– Pan Jan Kamiński

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie ełckim

Lp. powiat gmina
1. ełcki Ełk Pan Robert   Karwowski
2. ełcki Ełk Pan Paweł   Iwaszko
3. ełcki Kalinowo Pan Krzysztof   Wiśniewski
4. ełcki Kalinowo Pan Jan Ireneusz Kamiński
5. ełcki Prostki Pan Krzysztof Ignacy Wiśniewski
6. ełcki Prostki Pan Krzysztof   Borkowski
7. ełckim Stare Juchy Pan Andrzej Bogusław Tokarzewski
8. ełcki Stare Juchy Pan Kamil Dariusz Kostko