Witamy w nowym serwisie Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej!

 

Najnowsze wieści


Wystąpienie do wojewody z dnia 18.08.2016 r.

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza oraz Warmińsko-Mazurski Związek Producentów Rolnych w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiają producentom rolnym dokonania zbioru zbóż w dniu 18.08.2016 r. wystąpiły do wojewody z pismem o uruchomienie komisji szacujących straty spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i wystąpienie o uznanie klęski żywiołowej.


Komunikat w sprawie wysiewu międzyplonu ścierniskowego deklarowanego jako obszar proekologiczny

Do pobrania odpowiedź na  pismo Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, przesłane do Pana Zbigniewa Babalskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wystąpienia do ARiMR o interwencję w sprawie opóźnionego zasiewu poplonów ścierniskowych, związanego z niekorzystnymi warunkami pogodowymi Do pobrania- Komunikat- zmiana elementu proekologicznego


Zapraszamy na Piknik Zbożowy do Pasymia

Już w najbliższą niedzielę – 21 sierpnia br., zapraszamy na Dożynki Gminne i Piknik Zbożowy do Pasymia! W ramach Pikniku Zbożowego finansowanego z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych będzie prowadzona bezpłatna degustacja produktów i potraw przygotowanych z polskich zbóż. Na najmłodszych w „kąciku kreatywnym” będą prowadzone liczne konkursy z nagrodami! Zapraszamy do Pasymia!


Program rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie uwag i propozycji do projektu „Programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020”. Do 15 września 2016 roku trwać będą konsultacje społeczne przygotowanego przez resort rolnictwa projektu „Programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020” Celem programu jest wypracowanie koncepcji długofalowego rozwoju […]


Uwaga rolnicy dzierżawiący grunty należące do Agencji Nieruchomości Rolnych

Od 2016 r. płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe realizowane  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługują rolnikom, którzy na dzień 31 maja 2016 r. mają do takiego gruntu (działki rolnej) tytuł prawny, tzn. zawarli z Agencją Nieruchomości Rolnych umowę dzierżawy lub wieczystego użytkowania lub dożywotniego […]