Witamy w nowym serwisie Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej!

 

Najnowsze wieści


Wesołych Świąt !

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób  życzy Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej


Zapraszamy do składania ofert

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, w związku z realizacją przedsięwzięcia „Serowarstwo jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”, zwraca się o przedstawienie oferty na organizację dwóch tur trzydniowych warsztatów serowarskich, do dnia 29.03.2016 r. godz. 9.00. W załączeniu: zapytanie ofertowe_ Załącznik_nr_1_formularz ofertowy Załącznik nr 2


Stanowisko Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z dnia 21 marca 2016 r.

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w sprawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 21 marca 2016 roku Samorząd Rolniczy Warmii i Mazur wielokrotnie zgłaszał uwagi do zmian przepisów dotyczących obrotu ziemią użytkowaną rolniczą. Sprawa obrotu gruntami rolnymi, czy to w sferze prywatnej, czy […]


III Walne Zgromadzenie W-MIR

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 927 z późn. zm.), Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje III Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, które odbędzie się w dniu 21 marca 2016 roku o godz. 1030 w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, przy […]


Przypominamy! konkurs fotograficzny ” Cztery pory roku w rolnictwie Warmii i Mazur”

Odkryj bogactwo i unikalność warmińsko-mazurskiego rolnictwa i przedstaw w formie zdjęć piękno przyrody w szeroko pojętym kontekście rolniczym, pokaż ludzi w trakcie pracy, zwierzęta i gospodarstwa rolne, uchwyć naturę i człowieka w szczególnej relacji jaką jest rolnictwo, uwiecznij na fotografii „życie codzienne” mieszkańców obszarów wiejskich oraz zmiany zachodzące na terenach wiejskich. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zaprasza […]