Najnowsze wieści


KRIR pisze w sprawie wiarygodnego potwierdzenia przez rolników parametrów jakościowych swoich płodów rolnych w stosunku do badań podmiotów skupowych.

Poniżej wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczące wniosku zgłoszonego podczas VI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie stworzenia możliwości wiarygodnego potwierdzenia przez rolników parametrów jakościowych swoich płodów rolnych w stosunku do badań podmiotów skupowych. wniosek KRIR do MRiRW kontrole jakości płodów rolnych


Opinie samorządu rolniczego w sprawie rozdysponowania gruntów ZWRSP

W dniu 29 grudnia 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek zgłoszony podczas VI posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 9 grudnia 2020 r. zwrócił się do Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy o zmianę obowiązujących przepisów w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi poprzez umocowanie samorządu rolniczego do zasięgania […]


Potrzebna definicja „aktywnego rolnika”

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z VI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się w dniu 9 grudnia 2020 r. oraz w związku z zakończeniem Powszechnego Spisu Rolnego, wystąpił 29 grudnia 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłaszając gotowość do udziału w pracach związanych wypracowaniem definicji „aktywnego rolnika”. 30 listopada zakończył […]


KRIR pisze w sprawie wstrzymania karania rolników za udział w protestach.

Poniżej do zapoznania odpowiedź z Komendy Głównej Policji z dnia 18.12.2020 r. znak: EP-5680/5589/20 na pismo KRIR/JM/1243/2020 z dnia 03.12.2020 w sprawie wstrzymania karania rolników za udział w protestach. pismo kgp pismo mswia


Komputer dla dziecka z rodziny rolniczej – postulowane zmiany

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wystąpił 22 grudnia 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie zmian do programu pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką przeznaczonego dla dzieci rolników, wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia […]