Najnowsze wieści


Notatka z zapytania ofertowego przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku na wykonanie i dostarczenie kalendarzy wieloplanszowych na 2019

Notatka z zapytania ofertowego przeprowadzonego w trybie rozeznania rynku na wykonanie i dostarczenie kalendarzy wieloplanszowych na 2019 dla Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.   Dnia 6 listopada 2018 roku na stronie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej pod adresem: http://wmirol.org.pl/2018/11/06/zapraszamy-do-skladania-ofert-na-wykonanie-i-dostarczenie-kalendarzy-wieloplanszowych-na-2019-rok/ ogłoszono zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na wykonanie i dostarczenie kalendarzy wieloplanszowych na 2019 rok. Do dnia 13 listopada […]


W sprawie stosowania nawozów naturalnych

W załączeniu pismo KRIR i odp. MRiRW w sprawie stosowania nawozów naturalnych. Informacja jest również na stronie KRIR: http://krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/6058-stosowanie-nawozow-naturalnych-poza-wskazanymi-terminami   program azot terminy nawozenie


Szacowanie strat – problemy z interpretacją

6 listopada 2018 r. na wniosek Izby Rolniczej w Opolu oraz  w związku z licznymi sygnałami rolników o wliczaniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa traw na gruntach ornych do powierzchni upraw rolnych zobligowanych do obowiązkowego ubezpieczenia przy weryfikacji wniosków suszowych, – Zarząd KRIR zwrócił się do resortu rolnictwa o udzielenie interpretacji § 13 ust. […]


Zapraszamy do składania ofert na wykonanie i dostarczenie kalendarzy wieloplanszowych na 2019 rok.

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku dotyczące wykonania i dostawy autorskich kalendarzy ściennych, wieloplanszowych Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn, NIP 739-24-21-905 , w trybie rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie i dostawę autorskich kalendarzy ściennych, wieloplanszowych na rok 2019. 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest […]


Zapraszamy do składania ofert na wykonanie i dostarczenie kalendarzy książkowych na 2019 rok.

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku dotyczące wykonania i dostawy spersonalizowanych kalendarzy książkowych Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn, NIP 739-24-21-905, w trybie rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie i dostawę spersonalizowanych kalendarzy książkowych na rok 2019. 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie spersonalizowanych kalendarzy […]