Ogłoszenia Kupno- sprzedaż

 

Wszystkich zainteresowanych rolników zapraszamy do zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń dot. kupna- sprzedaży w rolnictwie na stronie W-MIR. Ogłoszenia prosimy przesyłać na adres e-meilowy wmirol@wmirol.org.pl. Ogłoszenia  zostaną umieszczone po wstępnej weryfikacji.

UNIWERSYTET WARSZAWSKI OGŁASZA  PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Sajzy, gmina Ełk, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki: nr 38/1 i nr 42, o łącznej powierzchni 1,5788 ha, objętej księgą wieczystą nr OL1E/00048964/6, położonej w miejscowości Sajzy, gmina Ełk, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie, zabudowanej ośrodkiem szkoleniowo-wypoczynkowym, stanowiącej własność Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży nieruchomości – stanowi Regulamin oraz inne dokumenty, które znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego: http://dzp.uw.edu.pl/sprzedaz-nieruchomosci/.

Regulamin przetargu wraz z Informacją o Nieruchomości są dostępne także w biurze Pełnomocnika Rektora ds. zamówień publicznych Uniwersytetu Warszawskiego (Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie, Pałac Kazimierzowski, pok. 2, tel. (22 55-20-612), zwanego dalej Pełnomocnikiem Rektora.

Oględzin Nieruchomości można dokonywać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, dnia i godziny z dr Magdaleną Sobolewską-Berezą – telefon kontaktowy 22-55-41-107, @: dyrektor.admin@biol.uw.edu.pl w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia 04.10.2017 r.

Cena wywoławcza wynosi: 1.410.000,00 zł.

Wadium wynosi: 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

Obowiązujący formularz oferty stanowi integralną część Regulaminu..

Oferty należy składać do dnia 04.10.2017 r. do godz. 12:00 w biurze Pełnomocnika Rektora ds. zamówień publicznych Uniwersytetu Warszawskiego (Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie, Pałac Kazimierzowski, pok. 2, tel. (22 55-20-612). Oferta może być także przesłana przesyłką poleconą na adres Uniwersytetu Warszawskiego. Oferta przesłana przesyłką poleconą musi być dostarczona pod wyżej wskazany adres do dnia 04.10.2017 r. do godziny 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu niejawnym Komisji przetargowej w dniu 04.10.2017 r. o godzinie 12:30.

O wyniku przetargu oferenci otrzymają zawiadomienia na piśmie.

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny oraz jego zamknięcia bez wyboru którejkolwiek oferty. (ogł. zamieszczono dn. 23.08.2017 r.)

Sprzedam na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 2a ust. 1 i 3 ustawy z dn. 11.04.2003. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.:Dz.U. z 2016 poz. 2052 z późn. zm.) dwie niezabudowane działki rolne w gminie Płoskinia, powiat braniewski, woj. warmińsko-mazurskie:

  1. Działka nr 4/13, położ. w miejsc. Pierzchały, pow. 1,8454 ha, cena 1.656.851,33 zł
  2. Działka nr 168/2, położ. w miejsc. Chruściel, pow. 0,59 ha, cena 159.198,97 zł

Sprzedam obie działki razem lub każdą z nich osobno. Ogłoszenie jest ważne 14 dni. Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem telefonu +4881 718 80 40. (ogł. zamieszczono dn. 21.08.2017 r.)


Sprzedam działkę rolną położoną w miejscowości Kaszuny, gmina Lidzbark Warmiński oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 58 o pow. 4,94 ha (RV, ŁV, Lz-PsVI 0,16ha, N 0,18ha). Cena 150.000 zł Ogłoszenie jest kierowane do podmiotów wymienionych w art. 2 a ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.) Ogłoszenie jest ważne 14 dni od dnia zamieszczenia na stronie W-MIR Zainteresowanych nabyciem przedmiotowej nieruchomości proszę o kontakt pod numerem telefonu 606669953. (ogł. zamieszczono dn. 20.06.2017)
Sprzedam 800 kg żyta. Cena do uzgodnienia. (ogł. zamieszczone dn. 14.06.2017 r.)
Kazimierz Pater
Łaniewo 7
tel. 89-767-61-42

Ogłoszenie o sprzedaży Bartołty Wielkie:Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży:

Oferuję do nabycia nieruchomość rolną wraz z domem w stanie surowym położoną w obrębie GLAZNOTY, gmina OSTRÓDA, powiat OSTRÓDZKI, województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 211/8, o powierzchni 2.1796 ha, dla której Sąd Rejonowy w OSTRÓDZIE Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr EL1O/00040453/5
za cenę 1 700 000,00 zł (słownie) jeden milion siedemset tysięcy złotych.

Ogłoszenie jest kierowane do podmiotów wymienionych w art. 2 a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 j.t. ze zm.)
Ogłoszenie jest ważne 14 dni.
Zainteresowanych nabyciem przedmiotowej nieruchomości proszę o kontakt pod numerem telefonu 0-502 084 666.

Ogłoszenie o sprzedaży:

Sprzedam działkę rolno- leśną o powierzchni 4,91 ha, z czego 4,49 ha to grunty orne, reszta- las. Działka położona jest w województwie warmińsko- mazurskim, powiat: działdowski, gmina: Iłowo- Osada, sołectwo: Białuty. Numer ewidencyjny działki: 273. Cena do uzgodnienia. Kontakt: 696487055.”

Ogłoszenie o sprzedaży gospodarstwa rolnego w Karczowiskach Górnych i Gajewcu