Zaproszenia na I posiedzenia rad Powiatowych
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej:

http://wmirol.org.pl/2019/07/31/zaproszenie-pierwsze-posiedzenia-rad-powiatowych-w-mir/

 

Komisja Budżetowa

 

KOMISJA BUDŻETOWA

Zgodnie z paragrafem 54 Statutu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, na okres kadencji Walnego Zgromadzenia W-MIR utworzona została Uchwałą Nr I/7/2015 Walnego Zgromadzenia W-MIR w dniu 8 lipca 2015 r. Komisja Budżetowa. W skład komisji weszły następujące osoby:

Dudziak Mateusz
Jaskółowski Paweł
Kamiński Jan
Kazaniecki Krzysztof
Kordalski Ryszard
Łowczak Andrzej
Wróblewski Kazimierz

I posiedzenie Komisji budżetowej działającej przy Walnym Zgromadzeniu W-MIR odbyło się 18.11.2015 r. Podczas posiedzenia wybrano przewodniczącego komisji. Został nim Pan Paweł Jaskółowski. Natomiast wiceprzewodniczącym został Pan Krzysztof Kazaniecki.