Informujemy, że dnia 2 maja 2017 r. biuro Warmińsko-Mazurkiej Izby Rolniczej będzie nieczynne.
Przepraszamy za utrudnienia

Regulaminy

 

Wszystkie organy Izby oraz komisje problemowe działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej:

Regulamin Zarządu Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej
Regulamin pracy Rad Powiatowych Regulamin komisji problemowych Walnego Zgromadzenia W-MIR