Regulaminy

 

Wszystkie organy Izby oraz komisje problemowe działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej:

Regulamin Zarządu Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej
Regulamin pracy Rad Powiatowych Regulamin komisji problemowych Walnego Zgromadzenia W-MIR