Zaproszenia na I posiedzenia rad Powiatowych
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej:

http://wmirol.org.pl/2019/07/31/zaproszenie-pierwsze-posiedzenia-rad-powiatowych-w-mir/

 

Regulaminy

 

Wszystkie organy Izby oraz komisje problemowe działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej:

Regulamin Zarządu Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej
Regulamin pracy Rad Powiatowych Regulamin komisji problemowych Walnego Zgromadzenia W-MIR