Komisje problemowe

 

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej może spośród swojego składu powołać komisje problemowe. Komisje te pełnią funkcję pomocniczą w stosunku do Walnego Zgromadzenia.

Na wniosek komisji problemowej, Walne Zgromadzenie Izby może rozszerzyć jej skład o osoby niebędące członkami Walnego Zgromadzenia. Jednak osoby te nie mogą stanowić więcej niż 50% składu komisji.

 

II Walne Zgromadzenie W-MIR w dniu 16.12.2019 r. powołało komisję ds. i Rodziny Wiejskiej,  komisję ds. monitorowania rynków rolnych i zwalczania wirusa ASF Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz komisję ds. monitorowania strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

 

Komisja ds.Rodziny Wiejskiej:

Kasprowicz Ewa

Kobryń Agnieszka

Suchocka Urszula

Stachelek Stanisław

Stankiewicz Zofia

Tyc Agata

Wiśniewski Krzysztof

Komisja ds. monitorowania rynków rolnych i zwalczania ASF

Dąbrowski Antoni

Lewalski Bartłomiej

Pich Józef

Przyłucki Arkadiusz

Puchalski Roman

Salitra Jerzy

Sarnowski Marcin

Sugalski Zenon

Woźniel Adam

Komisja ds. monitorowania strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

Kamiński Jan

Kazaniecki Krzysztof

Łowczak Andrzej

Miecznikowski Piotr

Nowacki Robert

Rochewicz Jan

Sańko Witold