Komisje problemowe

 

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej może spośród swojego składu powołać komisje problemowe. Komisje te pełnią funkcję pomocniczą w stosunku do Walnego Zgromadzenia.

Na wniosek komisji problemowej, Walne Zgromadzenie Izby może rozszerzyć jej skład o osoby niebędące członkami Walnego Zgromadzenia. Jednak osoby te nie mogą stanowić więcej niż 50% składu komisji.

 

II Walne Zgromadzenie W-MIR w dniu 14.12.2015 r. powołało komisję ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej oraz komisję ds. Monitorowania Rynków Rolnych

 

Komisja ds. Kobiet i Rodziny Wiejskiej:

Halina Domian

Agnieszka Kobryń

Zofia Stankiewicz

Krzysztof Wiśniewski

Agata Tyc

Mariola Sieczka

Komisja ds. Monitorowania Rynków Rolnych:

Zbigniew Gąsior

Zbigniew Golon

Krzysztof Kazaniecki

Krzysztof Masiul

Antoni Nikiel

Robert Nowacki

Mirosław Pawlukowski

Arkadiusz Przyłucki

Andrzej Steckiewicz