Bezpłatne Porady Prawne dla rolników

 

Jak każda działalność produkcyjna, tak i rolnicza, kieruje się określonymi zasadami, które nie zawsze są zależne od pogody, czy też wysiłku włożonego przez rolnika. Produkcja rolnicza ze względu na swą specyfikę zasługuje na troskę ze strony państwa, szczególnie podczas tworzenia przepisów prawa regulujących wytwarzanie i obrót artykułami rolnymi. Niestety wielość i kolizyjność wielu ustaw oraz rozporządzeń powoduje, że nie tylko rolnik „ginie” w zawiłościach przepisów.
Celem pomocy w rozwikłaniu spraw spornych, od początku funkcjonowania samorządu rolniczego (przed i po reformie administracyjnej) został zatrudniony radca prawny, który podczas wyznaczonych dyżurów udzielał zainteresowanym bezpłatnych porad prawnych.

 

Obecnie Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza korzysta z usług dwóch radców prawnych:
Pani Kamila Warcaba dyżuruje w każdą środę  w biurze Izby w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43 A pomiędzy godzinami 8.00 a 13.00
Pani Karolina Niedzielska dyżuruje w każdy czwartek w biurze Izby w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43 A pomiędzy godzinami 9.00 a 14.00

Z Radcą Prawnym można się także umówić telefonicznie

pod numerem 089 534-05-67 lub 527-71-89.

Zasady usług prawnych

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, widząc potrzebę informowania rolników naszego województwa o prawach przysługujących im zgodnie z obowiązującymi przepisami, postanowił na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2005 roku przystąpić do organizacji spotkań informacyjnych w terenie. Zgodnie z przyjętymi założeniami, w 17 powiatach naszego województwa od grudnia 2005 do końca marca 2006 odbyły się spotkania, w których łącznie uczestniczyło 490 osób.
Celem projektu było przede wszystkim rozbudzenie świadomości rolników w zakresie ich uprawnień, a także wyjaśnienie im m.in. procedur ubiegania się o szkody łowieckie oraz szkody spowodowane przez zwierzynę prawnie chronioną; sposobu zawierania umów cywilnoprawnych, sporządzania i zbierania ofert, zamówień, umów kontraktacyjnych, ubezpieczenia upraw rolnych.
Tematyka poruszana przez uczestników spotkania nie była zamknięta. Najwięcej wątpliwości wzbudziło przeprowadzanie szacowania szkód przez koła łowieckie, sporządzanie protokołu wstępnego i końcowego oraz wnoszenie zastrzeżeń do protokołu. Rolnicy prosili o wyjaśnienie możliwości uzyskania odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez żurawie, kruki, czy łosie.
Ważnym tematem okazał się problem bezumownego korzystania przez zakłady energetyczne z gruntów należących do rolników. Zwrócono uwagę uczestnikom spotkania na konieczność przechowywania dokumentów związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (faktur, umów, zamówień itp.).