Struktura W-MIR

 

Struktura Organizacyjna

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

STRUKTURA SPOŁECZNA

Członkowie Izby z mocy ustawy:

 • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku w rozumieniu przepisów o podatku rolnym
 • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku doch. z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku doch. od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe

 

Organy Izby, których członkowie wybierani są spośród członków Izby

19 Rad Powiatowych

Walne Zgromadzenie

(w skład którego wchodzi 19 Przewodniczących Rad Powiatowych

i 19 delegatów do Walnego Zgromadzenia)

 Zarząd Komisja Rewizyjna

STRUKTURA ETATOWA

(BIURO)

Jolanta Mackiewicz

Dyrektor Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

 

Pracownicy administracyjni:

 • Elżbieta Nalewajko – główna księgowa
 • Katarzyna Godlewska- sekretarka

Pracownicy merytoryczni:

 • Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka –kierownik
 • Anna Bućwiło– główny specjalista
 • Anna NaumczykSzałaj- straszy specjalista
 • Aleksandra Kasińska– starszy specjalista
 • Wojciech Ostrzewski – specjalista

Terenowe oddziały biura:

pracownicy oddziałów terenowych:

 • Anna Zabłocka– starszy specjalista OT Biura w Bartoszycach
 • Ryszard Zieliński-starszy specjalista  OT Biura w Elblągu
 • Anna Kołodziejska– starszy specjalista  OT Biura w Nowym Mieście Lubawskim
 • Michał Kawiecki–starszy specjalista  OT Biura w Szczytnie
 • Dawid Bondarenko–starszy specjalista a OT Biura w Olecku
 • Anna Leszczyńska– specjalista OT Biura w Giżycku