Sprawozdania z działalności

 

Sprawozdania z działalności Zarządu W-MIR Ostatnia aktualizacja: 2015-05-14 08:48:46

Każdego roku, po zakończeniu roku obrachunkowego i przygotowaniu bilansu, Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej przygotowuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu W-MIR – najwyższemu organowi Izby, roczne sprawozdanie z działalności samorządu rolniczego Warmii i Mazur.

Poniżej zamieszczone zostały sprawozdania z działalności Zarządu Izby II, III, IV i V  kadencji:

 

Sprawozdanie merytoryczne za 2016 r.

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r

Sprawozdanie finansowe za rok 2015: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ;bilans; Rachunek zysków i strat ; Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych ; Zestawienie zmian w kapitale funduszu własnym , Dodatkowe informacje i objaśnienia

Sprawozdanie 2014

Sprawozdanie finansowe za rok 2014: Wprowadzenie do sprawozdania finansowegobilansRachunek zysków i stratSprawozdanie z przepływu środków pieniężnychZestawienie zmian w kapitale funduszu własnym;Dodatkowe informacje i objaśnienia


Sprawozdanie 2013

Sprawozdanie 2012

Sprawozdanie 2011

Sprawozdanie 2010

Sprawozdanie  2009

Sprawozdanie  2008

Sprawozdanie 2007

Sprawozdanie 2006

Sprawozdanie 2005

Sprawozdanie 2004

Sprawozdanie 2003

Sprawozdanie 2002