Podstawa prawna

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

działa w oparciu o:

Ustawę o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r.

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1027) –treść

 oraz

 Statut Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

przyjęty Uchwałą Nr XI/57/2014 Walnego Zgromadzenia W-MIR

w dniu 21 marca 2014 roku – treść