Dane redakcji

 

Biuletyn redaguje:
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka –  kierownik działu samorządu i Terenowych Oddziałów Biura Izby
a.ciechanowicz-osiecka@wmirol.org.pl
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza
ul. Towrowa 1
10-416 Olsztyn
Tel. 089 534-05-67