Aktualności


IV Walne Zgromadzenie W-MIR

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz.U. z 2014r. Poz. 1079), Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje IV Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, które odbędzie się w dniach 23-24 maja 2016 roku o godz. 10.30 w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym u Maksia, Brajniki 1 H k/Szczytna, 12-122 […]


UWAGA! ARiMR wydłużył termin składania wniosków o dopłaty do 15 czerwca br.

Ostateczny termin składania z potrąceniami za każdy dzień zwłoki przypadnie zatem 11 lipca 2016 r. Agencja prosi jednak aby w miarę możliwości nie zwlekać do ostatniej chwili ze składaniem wniosków, ponieważ ułatwi to ich szybszą weryfikację i poprawę ewentualnych błędów. Więcej na stronie www.arimr.gov.pl .


Program Stypendiów Pomostowych 2016/2017

Agencja Nieruchomości Rolnych informuje, że rozpoczęła się XV edycja programu Stypendiów Pomostowych skierowanego do tegorocznych maturzystów szkół ponadgimnazjalnych, którzy rozpoczną naukę na studiach stacjonarnych I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich i pochodzących z rodziny byłego pracownika ppgr. Więcej szczegółów. www.stypendia-pomostowe.pl


Zapraszamy na szkolenie szacowanie szkód łowieckich.

28 kwietnia 2016 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Centrum Użyteczności Publicznej (ul.Czarnieckiego – za Starostwem Powiatowym) w Ostródzie odbędzie się kolejne z cyklu szkolenie z zakresu szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną oraz dzikie zwierzęta objęte ochroną. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób zgodnie z procedurami prawidłowo szacować szkody. Szkolenie skierowane […]


Młodzi rolnicy macie jeszcze 18 dni na złożenie wniosków

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin ten oraz zasady ubiegania się o takie premie podał do publicznej wiadomości 16 marca  Prezes ARiMR Daniel Obajtek w […]


Szacowanie szkód- wytyczne dla komisji

Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę. https://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Szacowanie-szkod-wytyczne-dla-komisji


Wesołych Świąt !

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób  życzy Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej


Zapraszamy do składania ofert

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, w związku z realizacją przedsięwzięcia „Serowarstwo jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich”, zwraca się o przedstawienie oferty na organizację dwóch tur trzydniowych warsztatów serowarskich, do dnia 29.03.2016 r. godz. 9.00. W załączeniu: zapytanie ofertowe_ Załącznik_nr_1_formularz ofertowy Załącznik nr 2


Stanowisko Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z dnia 21 marca 2016 r.

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w sprawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 21 marca 2016 roku Samorząd Rolniczy Warmii i Mazur wielokrotnie zgłaszał uwagi do zmian przepisów dotyczących obrotu ziemią użytkowaną rolniczą. Sprawa obrotu gruntami rolnymi, czy to w sferze prywatnej, czy […]


III Walne Zgromadzenie W-MIR

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 927 z późn. zm.), Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje III Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, które odbędzie się w dniu 21 marca 2016 roku o godz. 1030 w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, przy […]