Aktualności


Notatka z przeprowadzenia rozeznania rynku

PDF Do Pobrania- Notatka z przeprowadzenia – sprzątanie miesięczne     Notatka z przeprowadzenia rozeznania rynku   Realizując zamówienie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, sanitariatów, korytarzy, pomieszczenia socjalnego i pomieszczeń gospodarczych, klatki schodowej wraz z przedsionkiem położonych w lokalu przy ul. Towarowej 1 w Olsztynie. W dniu 24 sierpnia […]


Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse”.

W imieniu Organizatorów – Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży serdecznie zapraszamy do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse”. Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Działania realizowane w ramach projektu powinny wspierać rozwój u młodych ludzi z małych miejscowości, umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich […]


ZAPYTANIE w trybie rozeznania rynku

ZAPYTANIE w trybie rozeznania rynku dotyczące kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych, sanitariatów, korytarzy, pomieszczenia socjalnego i pomieszczeń gospodarczych, klatki schodowej wraz z przedsionkiem położonych w lokalu przy ul. Towarowej 1 w Olsztynie   Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, w trybie rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na  usługę […]


Resort rolnictwa o pomocy dla gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą, dotkniętych suszą

W związku z wnioskiem samorządu rolniczego w sprawie uwzględnienia przy uruchamianiu pomocy w związku z suszą specyfiki gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą oraz pismem, przy którym przesłane zostało m.in. stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie konieczności podjęcia pilnych działań po wystąpieniu klęski suszy, resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia […]


Minister Środowiska odpowiada na wniosek W-MIR w sprawie potrzeby zniesienia okresu ochronnego na bobry na wałach przeciwpowodziowych.

Zarząd KRIR, realizując wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, wystąpił do Ministra Środowiska w sprawie potrzeby zniesienia okresu ochronnego na bobry na wałach przeciwpowodziowych, podkreślając ważkość sprawy dla mieszkańców obszarów położonych w pobliżu dużych rzek. W dniu 9 sierpnia 2018 r. Minister Środowiska przekazał odpowiedź resortu w przedmiotowej sprawie. Mając na względzie rozwiązanie problemu znacznych szkód wyrządzanych […]


KOWR zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Polskie kadry”.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie zaprasza do udziału w organizowanym przez KOWR konkursie fotograficznym pn. „Polskie kadry”. Celem ogólnopolskiego konkursu jest ukazanie bogactwa regionów Polski w dwóch kategoriach tematycznych: żywnościowej i krajoznawczej. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób pełnoletnich. Fotografie w kategorii żywnościowej powinny prezentować regionalne produkty spożywcze na […]


Zaproszenie na wyjazd studyjny.

  Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym pt. Budowanie sieci partnerstw w celu wdrażania innowacji w zakresie wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości, który odbędzie się w dniach 10-15 września 2018 r. Celem organizacji operacji jest upowszechnianie wiedzy i transfer dobrych praktyk w zakresie wdrażania […]


Notatka z przeprowadzenia rozeznania rynku

Notatka z przeprowadzenia rozeznania rynku Realizując zamówienie usługi kompleksowej organizacji wyjazdu studyjnego w terminie    01-06.10.2018 r. dla 46 uczestników, w ramach operacji „Polsko-Węgiersko-Słowackie doświadczenia w budowaniu partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Plan operacyjny na lata 2018 […]


Notatka z przeprowadzenia rozeznania rynku

  Notatka z przeprowadzenia rozeznania rynku   Realizując zamówienie usługi wykonania, montażu, dostawy i ustawienia stołów, krzeseł konferencyjnych wraz z mównicą w biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej przy   Towarowej 1 w Olsztynie. W dniu 24 lipca 2018 roku zwrócono się, w formie ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem: http://wmirol.org.pl/2018/07/24/zapytanie-w-trybie-rozeznania-rynku-dotyczace-uslugi-wykonania-montazu-dostawy-i-ustawienia-stolow-krzesel-konferencyjnych-wraz-z-mownica/ oraz e-mailem, z prośbą o przedstawienie […]


„Dziedzictwo kulturowe a rozwój obszarów wiejskich” – reportaż

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zrealizowała operację „Dziedzictwo kulturowe a rozwój obszarów wiejskich”, w ramach której odbyły się „Festiwal Kultur” oraz konferencja. „Festiwal Kultur” był przeglądem, w formie konkursu,  zespołów ludowych z województwa warmińsko-mazurskiego oraz prezentacją rękodzieła ludowego. W imprezie, zorganizowanej  przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą w Olsztynie w dn. 2 lipca 2018 r., wzięło udział 20 zespołów. […]