Aktualności


I Walne Zgromadzenie Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027), Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej V kadencji zwołuje I Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, które odbędzie się w dniu 3 września 2019 r., o godz. 1100 w sali konferencyjnej w siedzibie biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej […]


Brak usprawnień w rozdysponowaniu „śmieciówek”

W odpowiedzi na wniosek KRIR z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie usprawnienia zagospodarowania małych działek rolnych, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w piśmie z dnia 13 sierpnia 2019 r. poinformowało, że rozdysponowanie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeprowadzane jest […]


XXVI Krajowe Dni Ziemniaka oraz piknik „Produkty wołowe smaczne i zdrowe”

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zaprasza wszystkich  w dniu 25 sierpnia 2019 roku do Siemiątek koło Nidzicy. To właśnie tam odbędą się XXVI Krajowe Dni Ziemniaka, podczas których Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza organizuje finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego wydarzenie „Smaczne i zdrowe produkty wołowe” Szczególnie serdecznie zapraszamy miłośników burgerów wołowych przyrządzonych z pysznej polskiej wołowiny pochodzącej z  […]


Ruszyły konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy!

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza na półroczne konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Potrwają one od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r. i odbędą się w 15 największych polskich miastach. W Olsztynie konferencja konsultacyjna została zaplanowana na dzień 5 listopada 2019 r. To najważniejszy etap realizowanego przez Państwowe […]


Wyniki z wyboru Przewodniczących Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej i Delegatów na Walne Zgromadzenie W-MIR

Trwają pierwsze posiedzenia Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, podczas których członkowie Rad w głosowaniach tajnych wybierają spośród swojego grona Przewodniczącego Rady Powiatowej oraz Delegata na Walne Zgromadzenie. Wyniki będą aktualizowane na bieżąco, zgodnie z harmonogramem posiedzeń. Rada Powiatowa W-MIR w powiecie olsztyńskim: Jan Heichel – Przewodniczący Antoni Nikiel – Delegat Rada Powiatowa W-MIR w powiecie […]


Woda dla rolnictwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadza  zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wyodrębniono środki na inwestycje polegające na modernizacji istniejącego systemu nawadniania lub wykonaniu w gospodarstwie nowego nawodnienia. Na ten obszar wsparcia przeznaczono 100.000.000 euro. Rolnicy będą mogli, przykładowo, realizować operacje polegające na: –    wykonaniu nowego nawodnienia (ewentualnie z wykonaniem ujęcia wodnego […]


Pytania na temat wapnowania gleb

W związku z uruchomieniem „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi następujące pytania odnoszące się do szczegółowych zasad tego programu: Z ogólnie dostępnych informacji, jak również ustnych rozmów z pracownikami MRiRW, na które powołują się pytający, wynika, że faktury za wapno nawozowe powinny być wystawiane w […]


Czy będą pieniądze na utylizację? KRIR występuje w tej sprawie do resortu rolnictwa

W związku z napływającymi do Krajowej Rady Izb Rolniczych, od rolników sygnałami, iż firmy utylizacyjne zaprzestają odbioru padłych zwierząt z gospodarstw rolnych, tłumacząc to wyczerpaniem i brakiem środków finansowych w budżecie ARiMR,  Zarząd KRIR 7 sierpnia br., mając na względzie sytuację gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą i kwestie bezpieczeństwa epidemiologicznego, wystąpił do ministra rolnictwa i rozwoju […]


Dziedziczenie a premia dla młodych rolników

W związku z przekazanym przez KRIR wnioskiem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzec: […]


UWAGA! Informacje o wyjeździe na kolonie do Białego Dunajca w dniu 12.08.19 roku

Informacja dla rodziców dzieci wyjeżdżających na kolonie letnie do miejscowości Biały Dunajec w terminie od 12.08.19-22.08.2019 r. Pensjonat Pokoje Gościnne „U Zofii ” ul. Skupniowa 42, 34-425 Biały  Dunajec tel. 18 20 77 073 Wyjazd w dniu  12.08.2019 roku o godzinie: 7:30 kontrola autokaru Mrągowo 08:00 Mrągowo – Mc Donaldʼs,  ul. Olsztyńska 21 08:50 Olsztyn, parking […]