Zaproszenia na I posiedzenia rad Powiatowych
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej:

http://wmirol.org.pl/2019/07/31/zaproszenie-pierwsze-posiedzenia-rad-powiatowych-w-mir/

 

Aktualności


Plany zapobiegania skutkom suszy

Uwzględniając potrzebę zapobiegania ekstremalnym zjawiskom atmosferycznym, powodującym straty w rolnictwie, resort rolnictwa poinformował o wprowadzanych zmianach w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”.   W ww. instrumencie wsparcia wyodrębniono obszar dotyczący nawadniania w gospodarstwie, w ramach którego będą realizowane inwestycje polegające […]


Zaproszenie – Pierwsze posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1027), Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie elbląskim które odbędzie się w dniu 07  sierpnia 2019 r. o godz. […]


Ważne: Obwieszczenie Komisji Wojewódzkiej, Protokół wyników wyborów

Poniżej protokół wyników wyborów do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej protokół wyników wyborów   Obwieszczenie komisji wojewódzkiej z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wyborów w okręgu nr 87- Gmina Olsztynek Obwieszczenie Komisji Wojewódzkiej z dnia 30.07.2019 r.


KOMUNIKAT KOMISJI WOJEWÓDZKIEJ

KOMISJA WOJEWÓDZKA  INFORMUJE, ŻE  WYNIKI GŁOSOWANIA I WYNIKI WYBORÓW W OKRĘGU WYBORCZYM nr 87 W OLSZTYNKU, ZOSTANĄ PODANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W DNIU 30 LIPCA 2019 R. PO POSIEDZENIU KOMISJI.


„Festiwal kultur – U noju na Warniji” – informacja o realizacji operacji

    Operacja realizowana w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w partnerstwie z Gminą Gietrzwałd, Stowarzyszeniem „Piękny Most” oraz Rol Wam Sp. z o.o. realizuje operację pt.: „FESTIWAL KULTUR – U NOJU NA WARNIJI” Celem operacji jest udział 400 […]


Wybory do Izby Rolniczej

Informujemy   Na podstawie § 14 ust 3 Uchwały Nr 1/2019 KRIR z dnia 25.02.2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń, jeżeli w danym okręgu wyborczym w gminie w wyborach do rady powiatowej izby zgłoszona została liczba kandydatów równa liczbie wybieranych w danych okręgu wyborczym lub od niej mniejsza, […]


Zapraszamy do lektury

W załączeniu najnowszy numer naszego Newslettera: Newsletter W-MIR 7_2019


WYBORY DO IZB ROLNICZYCH!

W niedzielę 28 lipca 2019 roku w godz. 8.00-18.00 w 33 okręgach wyborczych odbędą się wybory Członków Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. W głosowaniu mogą uczestniczyć płatnicy podatku rolnego i z działów specjalnych produkcji rolnej znajdujący się na spisach wyborczych. Na terenie każdej gminy znajduje się jeden lokal wyborczy, najczęściej w budynku Urzędu Gminy. Jak […]


Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych


Uchwała w sprawie mężów zaufania

Na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2019 r. Komisja wojewódzka podjęła uchwałę w sprawie mężów zaufania w wyborach do Rad Powiatowych W-MIR zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. Komisja wojewódzka postanowiła: Dopuścić mężów zaufania do obserwacji pracy komisji okręgowych powołanych uchwałą Komisji Wojewódzkiej nr 8/2019 z dnia 05.06.2019 r. Każdy z kandydatów ma prawo […]