Aktualności


Apel o niepozostawianie kukurydzy na polach

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje o niepozostawianie kukurydzy na polach. Biologia dzika wskazuje, że zwierzęta te bytują w kukurydzy, pozostawienie na polach tej rośliny ogromnie utrudnia odstrzał tych, będących źródłem afrykańskiego pomoru świń, zwierząt. Jednocześnie Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zachęca rolników do nawiązywania współpracy z kołami łowieckimi i do informowania tych kół o planowanym koszeniu […]


Pomoc suszowa od 3 października br.

W dniu 18.09.2019 w zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 2019 poz. 1779), które wejdzie w życie w dniu 26 września 2019 r. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001779/O/D20191779.pdf Zgodnie z rozporządzeniem, w dniu 26 września br. Minister […]


Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – apel do samorządów

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin   W związku z ogłoszeniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogólnopolskiego naboru wniosków  w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza apeluje do Państwa o jak najszybsze składanie wniosków w tym programie i […]


Rolniku, masz odpady rolnicze (folia, siatka, sznurek itp.)? Zgłoś się do swojego urzędu gminy!

  Rolniku, masz odpady rolnicze (folia, siatka, sznurek itp.)? Zgłoś się do swojego urzędu gminy! 9 września ruszył nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski w okresie 9 września – 20 grudnia 2019 r. w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków […]


Derogacja w zakresie zazielenienia

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Komisja Europejska wydała decyzję umożliwiającą Polsce skorzystanie z odstępstw od niektórych obowiązków w ramach zazielenienia tj. ugorów i międzyplonów. Ma to związek z dotkliwą suszą, jaka wystąpiła w Polsce i w innych krajach członkowskich w 2019 roku. Odstępstwa mają na celu zwiększenie […]


MRiRW odpowiada na wniosek KRIR ws. kredytów na restrukturyzację zadłużenia

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na wniosek Zarządu KRIR z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rolnikom, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Jak wskazuje w swoim piśmie MRiRW, aktualnie prowadzone są wyjaśnienia z Komisją Europejską w zakresie warunków udzielania pomocy w formie dopłat do oprocentowania bankowych kredytów na restrukturyzację zadłużenia, […]


Co oznacza znak „Produkt polski” i kiedy można go stosować

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie wpisując się w ogólnopolską kampanię informacyjną Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pn. „Produkt polski” promującą produkty wytworzone z polskich surowców celem, której jest budowanie patriotyzmu konsumenckiego oraz zwiększenie rozpoznawalności oznaczenia „produkt polski” wśród producentów i konsumentów, przekazuje informację o nowych regulacjach dotyczących dobrowolnego znakowania żywności określeniem „Produkt polski”. […]


Wymagania dotyczące oznakowania miodu

Poniżej Informacja Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych dotycząca wymagań oznakowania miodu   Nazwa środka spożywczego Nazwą środka spożywczego jest jego nazwa przewidziana w przepisach, w przypadku braku takiej nazwy nazwa zwyczajowa a jeśli nazwa zwyczajowa nie istnieje lub nie jest stosowana, przedstawia się nazwę opisową tego środka spożywczego. W przypadku […]


Złóż wniosek o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nowy program pomocy z PROW 2014-2020. Od 25 września 2019 r. do 22 listopada 2019 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może ubiegać […]


Kondolencje

Pogrążonej w żalu rodzinie i bliskim śp. Ditmara Roszig członka samorządu rolniczego z powiatu kętrzyńskiego wyrazy głębokiego współczucia składa Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz Członkowie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie kętrzyńskim