Rozeznanie rynku wyjazd na Litwę 2021

 

<< powrót

 

Szanowni Państwo,
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zamierza zorganizować 5- dniowy wyjazd studyjny na Litwę dla grupy 46 osób. Zapraszamy do złożenia kalkulacji cenowej na organizację wyjazdu. Na jej podstawie zostanie opracowany projekt oraz budżet operacji planowanej do realizacji w wybranym terminie, w okresie od czerwca do października 2021 r.

Proponowany program wyjazdu:

Dzień 1. Wyjazd z Olsztyna, przejazd na Litwę, kolacja i nocleg.

Dzień 2. Zwiedzanie gospodarstw i/ lub spotkanie z organizacją rolniczą na Litwie  (przynajmniej dwa spotkania/ wizytacje w ciągu dnia). Śniadanie, obiad, kolacja. Nocleg.

Dzień 3. Zwiedzanie gospodarstw i/ lub spotkanie z organizacją rolniczą na Litwie  (przynajmniej dwa spotkania/ wizytacje w ciągu dnia). Śniadanie, obiad, kolacja. Nocleg.

Dzień 4. Zwiedzanie gospodarstw i/ lub spotkanie z organizacją rolniczą na Litwie  (przynajmniej dwa spotkania/ wizytacje w ciągu dnia). Śniadanie, obiad, kolacja. Nocleg.

Dzień 5.  Zwiedzanie gospodarstwa/ obiektu studyjnego lub spotkanie z przedstawicielami organizacji rolniczych na Litwie (przynajmniej jedno spotkanie/ wizytacja w ciągu dnia). Śniadanie, obiad. Wyjazd i powrót do Polski w godzinach wieczornych.

Planowany wyjazd ma charakter wizyty studyjnej. W związku z tym w przygotowywanej propozycji wyjazdu należy ująć spotkania z lokalnymi organizacjami rolniczymi oraz wizytację gospodarstw rolnych. Planowana tematyka wyjazdu to m.in. zagadnienia zielonej gospodarki. Proszę podać przykładowy ramowy program wyjazdu. Prosimy o informację, czy zwiedzanie gospodarstw oraz wizyty w organizacjach rolniczych są na Litwie płatne i jeśli tak, o uwzględnienie tych opłat w koszcie nam przedstawianym.

Kalkulacja musi być sporządzona zgodnie z następującymi warunkami:

– Liczba uczestników 46 osób,

– Wyjazd ma się odbyć w terminie pomiędzy czerwcem, a październikiem 2021 roku i ma obejmować pobyt z wyżywieniem za granicą na Litwie oraz przewóz grupy pomiędzy obiektami zwiedzanymi na terenie Litwy oraz transfer grupy na trasie Olsztyn- Litwa – Olsztyn.

– Ramowy program wyjazdu w miarę możliwości powinien zawierać propozycje spotkań i wizyt w gospodarstwach rolnych (jeśli to możliwe proszę podać nazwy gospodarstw lub ich profile produkcji). Na etapie realizacji przedsięwzięcia Warmińsko-Mazurka Izba Rolnicza będzie wybierać gospodarstwa i organizacje wspólnie z firmą realizującą zamówienie.

– Transport grupy musi odbywać się sprawnym technicznie autokarem o ilości miejsc zapewniającej możliwość komfortowej jazdy uczestników oraz obsługi wyjazdu (pilot, tłumacz i kierowcy), wyposażonym w szczególności w sprawną klimatyzację i ogrzewanie, uchylne fotele, toaletę, mikrofon z nagłośnieniem, możliwość serwowania napojów gorących i zapewnienie ich na trasie przejazdu w ramach usługi, ma gwarantować właściwy komfort podróży 46 uczestnikom wyjazdu oraz obsłudze (pilot, kierowcy, tłumacz) na trasie przewidzianej programem. Załoga autokaru musi posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia do prowadzenia autokaru oraz do przewozu osób. W cenie wynajmu autokaru za km powinny zostać uwzględnione niezbędne dodatkowe koszty jak opłaty drogowe oraz parkingowe.

– W cenie wyjazdu należy zawrzeć stawkę ubezpieczenia OC i NNW całej grupy uczestników w Polsce i za granicą (z podaniem ogólnej sumy ubezpieczenia praktykowanej przy podobnych wyjazdach).

– Zakwaterowanie – 4 noclegi ze śniadaniem (zawierającym napoje woda/soki/kawa/herbata) dla całej grupy w tym samym podczas całego wyjazdu, jednym obiekcie w pokojach z węzłem sanitarnym w każdym pokoju, w hotelu o standardzie co najmniej 3-4 gwiazdek lub o równoważnym. Pokoje 2 osobowe dla 40 osób oraz 6 pokoi 1 osobowych (łącznie 46 miejsc noclegowych) dla grupy. Po stronie firmy realizującej wyjazd jest także zapewnienie zakwaterowania oraz wyżywienia dla obsługi (pilot, tłumacz i kierowcy). Ze względu na planowane spotkania hotel powinien być usytuowany w miarę możliwości centralnie do wizytowanych miejsc, aby zapewnić sprawny dojazd. Preferowane miasta zakwaterowania Wilno lub Kowno.

– Wyżywienie dla całej grupy:

+ 4 śniadania z napojami (woda, soki, kawa, herbata).

+ 4 obiady z napojami (woda, soki, kawa, herbata).

+ 4 kolacje z napojami (woda, soki, kawa, herbata).

 

–  Usługę tłumaczenia podczas całego wyjazdu studyjnego. Tłumacz powinien władać biegle językiem litewskim, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa z zakresu tematycznego wyjazdu tj. rolnictwa, zielonej gospodarki i rozwoju obszarów wiejskich.

– Opiekę pilota wyjazdu.

– Koszty wizytacji gospodarstw/ spotkań z organizacjami rolniczymi – jeśli z Państwa rozeznania wynika, że wizytacje są płatne.

 

Prosimy o wypełnienie przykładowymi cenami tabeli z uwzględnieniem kosztu ogólnego wyjazdu, który będzie zawierał wszystkie składowe z oddzielnym podaniem ceny autokaru.

Proszę podać ceny w PLN, obowiązujące stawki VAT. Jeśli organizują Państwo takie wyjazdy w ramach procedury Vat marża (brutto=netto) proszę o podanie takiej informacji w tabeli.

Państwa odpowiedź – propozycję organizacji wyjazdu wraz z przykładowym ramowym programem i kalkulacją kosztów prosimy przesyłać do dnia 20 stycznia 2021 roku na adres a.kasinska@wmirol.org.pl.

Jeśli nie są Państwo w stanie skalkulować dla nas kosztów wyjazdu również proszę jak najszybciej o krótką informację zwrotną.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt mailowy lub pod nr tel. 89 534 05 67 lub 89 527 71 89 wew. 25, tak aby Państwa oferta była prawidłowo skalkulowana.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przesłana oferta posłuży do skalkulowania ceny wyjazdu studyjnego na potrzeby złożenia wniosku w konkursie nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r.  w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021.

Tabela do wypełnienia: Tabela do zapytania ofertowego Litwa 2021
Do pobrania szczegółowe zapytanie: ROZEZNANIE RYNKU WYJAZD LITWA 2021

 

Z poważaniem,

Aleksandra Kasińska

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

Ul. Towarowa 1

10-416 Olsztyn

Tel/fax 89 534-05-67 wew. 25

www.wmirol.org.pl

https://www.facebook.com/WMIROL

 

 

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *