Zapraszamy na kolonie letnie 2020r.

 

<< powrót

 

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej informuje, że rozpoczęło nabór na 9-dniowe kolonie dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych w dniach:

– 18.07.2020-26.07.2020 roku w miejscowości Władysławowo-Chłapowo, Ośrodek Kolonijny Korsarz, ul. Jaśminowa 12 i 21
(30 uczestników).
– 11.08.2020-19.08.2020 roku w miejscowości Pogorzelica, Ośrodek „Cis” dawna nazwa „Leśny Zaułek” – budynek „Gil” ul. Słoneczna 3 (50 uczestników).

Całkowity koszt za uczestnika kolonii wynosi 570 zł.
Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież szkolna w wieku do 16 lat (najstarsze dzieci urodzone w roku 2004), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (czyli jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców/opiekunów jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania kolonii.

WAŻNE!!!

W związku z epidemią COVID-19 kolonie odbędą się przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wypoczynek odbędzie się w ośrodkach spełniających wymagane warunki sanitarne zapewniające bezpieczeństwo, przeznaczone tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży.
W związku z tym uczestnicy muszą być zdrowi oraz zaopatrzeni w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas kolonii.
Jeśli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformować o tym fakcie w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kolonii.

Dokumenty niezbędne do zakwalifikowania uczestnika kolonii:

1. wypełniony i podpisany oryginał karty kwalifikacyjnej
UWAGA:
– przypadku gdy dziecko przebywa pod opieką inną niż rodziców należy dołączyć właściwe orzeczenie sądu;
– w przypadku, gdy dziecko posiada inne nazwisko niż rodzic niezbędne jest dokonanie przez rodziców opisu wyjaśniającego ten fakt (Wzór_inne_nazwisko);
– w przypadku, gdy adres zamieszkania uczestnika jest inny niż adres na zaświadczeniu KRUS należy dołączyć wyjaśnienie rodziców dlaczego jest rozbieżność w adresie zamieszkania (wzór_inny_adres).
2. Czytelnie podpisany regulamin kolonii przez rodziców oraz uczestnika kolonii;
3. Czytelnie podpisana ankieta kwalifikacji uczestnika wypoczynku kolonii oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych własnych i dziecka.
4. Oryginalne zaświadczenie z oddziału regionalnego lub placówki terenowej KRUS, wystawione na co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych (wzór zaświadczenia KRUS) – na zaświadczeniu musi znaleźć się pełen adres tj. ulica i nr domu/mieszkania, kod pocztowy i poczta.
UWAGA! Ważne – jeżeli rodzic/opiekun prawny pobiera rentę to na zaświadczeniu musi być informacja czy jest to renta stała, jeżeli nie-to na jaki okres została przyznana (od-do).
5. dowód wpłaty na konto Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej BGŻ S.A. Oddział w Olsztynie nr 88 2030 0045 1110 0000 0045 1220 z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika kolonii, termin turnusu.

Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89/534-05-67, 89/527-71-89.

W związku z epidemią COVID-19, komplet dokumentów (oryginały) na kolonie należy wysłać pocztą priorytetem na adres biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej (ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn) w ciągu 5 dni od daty zapisania telefonicznego. W przypadku nie dostarczenia kompletu dokumentów organizator zastrzega sobie wykreślenie dziecka z listy uczestników.

Po zamknięciu listy uczestników, na prośbę zainteresowanych, może zostać utworzona lista osób rezerwowych, które w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej wchodzą kolejno w ich miejsca.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o ewentualnych zmianach dostosowujących się do nowych zaleceń.

Do pobrania:

1. KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU Chłapowo 18.07.2020- 26.07.2020

2.program kolonii Chłapowo

3. KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU Pogorzelica 11.08.2020-19.08.2020

4. Pogorzelica – program

5. REGULAMIN kolonii

6. Ankieta_kwalifikacji z oświadczeniem

7. lista co zabrać 2020 kolonie

 

 


3 odpowiedzi na “Zapraszamy na kolonie letnie 2020r.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *