Apel Krajowej Rady Izb Rolniczych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

<< powrót

 

 

W związku z ogłoszeniem epidemii wywołanej COVID-19 Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się w dniu 23 marca 2020r. z apelem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do objęcia pakietem pomocy również rolników i ich rodzin, gdyż ustawa z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w opinii KRIR nie zabezpiecza bezpośrednio interesów rolników i ich rodzin.

W związku z bardzo trudną sytuacją, która bez wyjątku dotyka także środowisko rolnicze, KRIR prosi o objęcie szczególną ochroną rolników, ich rodzin i efektów ich pracy poprzez wprowadzenie:

  1. dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego dla pracującego rodzica dzieci w wieku do 8 lat dla osób ubezpieczonych w KRUS;
  2. odraczanie przez banki spłaty rat kredytów do 6 miesięcy;
  3. przyspieszenie wypłaty zaległych płatności obszarowych za rok 2019 r., pomocy de minimis (materiał siewny, pomoc suszowa);
  4. odroczenie płatności na ubezpieczenie społeczne KRUS;
  5. objęcie specjalnym nadzorem skupu i cen płodów rolnych,
  6. stosownych kar na przedsiębiorców niezasadnie zawyżających ceny płodów rolnych, jak również zawyżających ceny niezbędnych środków
  7. narzędzi do produkcji rolnej.

KRIR podkreśla, że wielu rolników, a nawet większość z nich, bez specjalnej ochrony i pomocy państwa, nie będzie w stanie funkcjonować w tym kolejnym, trudnym roku i utrzymać się na rynku. Rolnicy informują izby nie tylko o problemach związanych z płynnością finansową, ale także o coraz częstszych problemach z odbiorem wyprodukowanych płodów, zaniżaniem cen, zmniejszaniem odbioru ilości wyprodukowanego mleka, czy sztucznego zaniżania parametrów odbieranych płodów.

Mając na względzie nie tylko dobro rolników, ale ogół społeczeństwa które dzięki ciężkiej pracy rolników ma zapewnioną żywność, Krajowa Rada Izb Rolniczych prosi o niezwłoczne podjęcie działań. Bezpieczeństwo żywnościowe w obecnym czasie nabrało zdecydowanie nowego wymiaru i wszyscy poczuliśmy jak istotny jest to aspekt.

Źródło: KRIR

 

 

 

 

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *