Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

 

<< powrót

 

Przedstawiamy projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego: 10_2020 rozp MRiRW wymagań jakie powinien spełniać wniosek o płatności bezpośrednie

Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag na adres: wmirol@wmirol.org.pl w terminie do 10.02.2020 r.

Jak podano w uzasadnieniu zmiany wynikają z wcześniej wprowadzonych zmian w ustawie o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, wg której płatności bezpośrednie do działki rolnej będącej własnością Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej osoby prawnej przysługuje rolnikowi, który na dzień 31 maja danego roku, ma do tej działki tytuł prawny.

 

 


2 odpowiedzi na “Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *