Uwaga! Szukamy pracownika w Olecku!

 

<< powrót

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn, ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (1 etat) w Oddziale Terenowym Biura W-MIR w Olecku,  Al. Zwycięstwa 10, 19-400 Olecko

 Zakres obowiązków:

  1. obsługa działalności Rad Powiatowych W-MIR z powiatów: ełckiego, gołdapskiego i oleckiego
  2. obsługa informacyjna i szkoleniowa członków Izby na terenie działania biura
  3. realizacja zadań wynikających z funkcjonowania Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko działającym przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej
  4. organizacja spotkań, szkoleń, wyjazdów studyjnych  i innych działań skierowanych do członków Izby zgodnych z jej działaniami statutowymi
  5. prowadzenie korespondencji biura i obsługa urządzeń biurowych
  6. zakładanie i prowadzenie bazy danych dotyczącej produkcji rolnej na terenie działania biura

Wymagania:

– wykształcenie wyższe rolnicze lub pokrewne

– co najmniej 3-letni staż pracy na podobnym stanowisku

– dobra znajomość programów komputerowych (pakiet MS Office) oraz urządzeń biurowych

– znajomość zagadnień związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich

– znajomość ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. 2018 poz. 1027),

– systematyczność, samodzielność, skrupulatność, komunikatywność

– umiejętność pracy w zespole.

– prawo jazdy kategorii B

– doświadczenie w pracy z rolnikami

– umiejętność organizowania i prowadzenia spotkań, konferencji i szkoleń

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku

– mile widziane pochodzenie wiejskie

Charakter i miejsce pracy:

Praca administracyjno-biurowa, przeważnie siedząca z przewagą wysiłku umysłowego, przy monitorze ekranowym, 8 godzin na dobę, uwzględniająca wyjazdy w teren. Dostęp do budynku oraz toalet nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Miejsce pracy: Olecko.

Dokumenty aplikacyjne: CV wraz z listem motywacyjnym, kopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,  staż pracy, zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji oraz  oświadczeniami o:

– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

–  korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku,

– iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

należy składać w formie mailowej w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej,  ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn do dnia 14 stycznia 2020 roku.

Po zakończeniu procesu rekrutacji i nieodebraniu dokumentów w terminie 10 dni, dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych i zakwalifikowanych do naboru są niszczone.

Klauzula_ informacyjna_rekrutacja

 

 


4 odpowiedzi na “Uwaga! Szukamy pracownika w Olecku!”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *