Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – apel do samorządów

 

<< powrót

 

Szanowni Państwo

Prezydenci Miast,

Burmistrzowie Miast i Gmin,

Wójtowie Gmin

 

W związku z ogłoszeniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej ogólnopolskiego naboru wniosków  w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza apeluje do Państwa o jak najszybsze składanie wniosków w tym programie i tym samym umożliwienie rolnikom oddanie odpadów wynikających z produkcji rolniczej.

Od prawie dwóch lat firmy zajmujące się recyklingiem nie odbierają nieodpłatnie z gospodarstw  zużytej folii. Stanowi to ogromny problem dla rolników, gdyż obecnie producenci rolni, w szczególności zajmujący się hodowlą bydła – zużywają ogromne ilości folii, siatki i sznurka. Tym samym w gospodarstwach rolnych systematycznie rosną sterty zużytej folii, której nikt nie chce odbierać. Członkowie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wielokrotnie zgłaszali ten problem podczas spotkań, skutkiem czego samorząd rolniczy występował w tej sprawie za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych do Ministra Środowiska.

Rozwiązaniem tego problemu jest z pewnością obecny program priorytetowy „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski w okresie 9 września –
20 grudnia 2019 r. w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie, a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy oraz oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego, bezpośrednio w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej albo przesłać o NFOŚiGW drogą pocztową lub kurierem.

Dotację w wysokości 500 zł/t gminy mogą uzyskać na przedsięwzięcia w zakresie transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Szczegółowe informacje na stronie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/

 

 

 


Jedna odpowiedź do “Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – apel do samorządów”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *