Walne Zgromadzenie dokonało wyboru organów statutowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej!

 

<< powrót

 

I Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej VI kadencji obradowało w dniu 3 września. W obradach wzięło udział 38 członków WZ upoważnionych do wyboru organów statutowych.

Obrady otworzył delegat senior – pan Antoni Nikiel. Przewodniczącym obrad I Walnego Zgromadzenia został pan Marek Kuźniewski. Następnie wybrano sekretarza obrad, którym została pani Agnieszka Kobryń, członków komisji mandatowo-skrutacyjnej i komisji wniosków. Po uchwaleniu porządku obrad zebrani przystąpili w tajnych głosowaniach do wyboru organów statutowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Izby Rolniczej.

W wyniku przeprowadzonego  głosowania wybrano Zarząd Izby w składzie:

Jan Heichel – Prezes

Romuald Tański – Wiceprezes

Marek Kuźniewski – członek Zarządu

Robert Nowacki – członek Zarządu

Jerzy Salitra – członek Zarządu

 

W skład Komisji Rewizyjnej W-MIR weszli:

Piotr Miecznikowski – Przewodniczący

oraz członkowie:

Antoni Nikiel, Józef Pich, Roman Puchalski, Leszek Sargalski.

 

Delegatem do Krajowej Rady Izb Rolniczych został ponownie wybrany pan Mirosław Borowski.

 

W skład Komisji Budżetowej weszli:

Bartłomiej Lewalski, Agnieszka Kobryń, Wojciech Szypulski, Agata Tyc, Roman Kuriata, Krzysztof Kazaniecki, Jan Rochewicz.

 

I Walne Zgromadzenie przyjęło również stanowisko w sprawie planowanej regionalizacji związanej z ASF.

 

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *