Zaproszenie – Pierwsze posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR

 

<< powrót

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie elbląskim

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1027), Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie elbląskim które odbędzie się w dniu 07  sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali obrad w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, ul. Nowodworska 10 B, 82-300 Elbląg.

Na podstawie § 29 ust. 3 Uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych z dn.  25 lutego 2019 r. w związku z art. 24 ust. 7 ustawy o izbach rolniczych „do czasu wyboru przewodniczącego, obradom posiedzenia przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady powiatowej obecny na posiedzeniu.”.

Proponowany jest następujący porządek posiedzenia:

 1. Wybór komisji wyborczej Rady (w liczbie 3-5 osób) i wybór przewodniczącego tej komisji spośród jej członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
 3. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Zgodnie z paragrafem 34 ust. 1 powoływanej Uchwały KRIR wybory Przewodniczącego Rady Powiatowej oraz Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR odbywają się bez przerwy w pomieszczeniu, w którym odbywa się posiedzenie Rady.

Wszyscy członkowie Rady Powiatowej przed podpisaniem listy obecności oraz przy odbieraniu kart do głosowania okazują osobie prowadzącej listę obecności, dokument stwierdzający tożsamość, dlatego należy posiadać ważny dokument ze zdjęciem.

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nowomiejskim

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U.z 2018 r. poz. 1027), Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie nowomiejskim, które odbędzie się w dniu 07 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali sesyjnej nr 27 w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim, , ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Na podstawie § 29 ust. 3 Uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych z dn.  25 lutego 2019 r. w związku z art. 24 ust. 7 ustawy o izbach rolniczych „do czasu wyboru przewodniczącego, obradom posiedzenia przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady powiatowej obecny na posiedzeniu.”.

Proponowany jest następujący porządek posiedzenia:

 1. Wybór komisji wyborczej Rady (w liczbie 3-5 osób) i wybór przewodniczącego tej komisji spośród jej członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
 3. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Zgodnie z paragrafem 34 ust. 1 powoływanej Uchwały KRIR wybory Przewodniczącego Rady Powiatowej oraz Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR odbywają się bez przerwy w pomieszczeniu, w którym odbywa się posiedzenie Rady.

Wszyscy członkowie Rady Powiatowej przed podpisaniem listy obecności oraz przy odbieraniu kart do głosowania okazują osobie prowadzącej listę obecności, dokument stwierdzający tożsamość, dlatego należy posiadać ważny dokument ze zdjęciem.

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie mrągowskim

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1027), Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie mrągowskim, które odbędzie się w dniu 07 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali obrad  w Urzędzie Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60, 11 – 700 Mrągowo

Na podstawie § 29 ust. 3 Uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych z dn.  25 lutego 2019 r. w związku z art. 24 ust. 7 ustawy o izbach rolniczych „do czasu wyboru przewodniczącego, obradom posiedzenia przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady powiatowej obecny na posiedzeniu.”.

Proponowany jest następujący porządek posiedzenia:

 1. Wybór komisji wyborczej Rady (w liczbie 3-5 osób) i wybór przewodniczącego tej komisji spośród jej członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
 3. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Zgodnie z paragrafem 34 ust. 1 powoływanej Uchwały KRIR wybory Przewodniczącego Rady Powiatowej oraz Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR odbywają się bez przerwy w pomieszczeniu, w którym odbywa się posiedzenie Rady.

Wszyscy członkowie Rady Powiatowej przed podpisaniem listy obecności oraz przy odbieraniu kart do głosowania okazują osobie prowadzącej listę obecności, dokument stwierdzający tożsamość, dlatego należy posiadać ważny dokument ze zdjęciem.

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie olsztyńskim

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U.z 2018 r. poz. 1027), Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie olsztyńskim, które odbędzie się w dniu 07 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, ul. Towarowa 1,
10-416 Olsztyn

Na podstawie § 29 ust. 3 Uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych z dn.  25 lutego 2019 r. w związku z art. 24 ust. 7 ustawy o izbach rolniczych „do czasu wyboru przewodniczącego, obradom posiedzenia przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady powiatowej obecny na posiedzeniu.”.

Proponowany jest następujący porządek posiedzenia:

 1. Wybór komisji wyborczej Rady (w liczbie 3-5 osób) i wybór przewodniczącego tej komisji spośród jej członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
 3. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Zgodnie z paragrafem 34 ust. 1 powoływanej Uchwały KRIR wybory Przewodniczącego Rady Powiatowej oraz Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR odbywają się bez przerwy w pomieszczeniu, w którym odbywa się posiedzenie Rady.

Wszyscy członkowie Rady Powiatowej przed podpisaniem listy obecności oraz przy odbieraniu kart do głosowania okazują osobie prowadzącej listę obecności, dokument stwierdzający tożsamość, dlatego należy posiadać ważny dokument ze zdjęciem

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie braniewskim

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych
(tj. Dz. U .z 2018 r. poz. 1027), Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie braniewskim, które odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo.

Na podstawie § 29 ust. 3 Uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych z dn.  25 lutego 2019 r. w związku z art. 24 ust. 7 ustawy o izbach rolniczych „do czasu wyboru przewodniczącego, obradom posiedzenia przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady powiatowej obecny na posiedzeniu.”.

Proponowany jest następujący porządek posiedzenia:

 1. Wybór komisji wyborczej Rady (w liczbie 3-5 osób) i wybór przewodniczącego tej komisji spośród jej członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
 3. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Zgodnie z paragrafem 34 ust. 1 powoływanej Uchwały KRIR wybory Przewodniczącego Rady Powiatowej oraz Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR odbywają się bez przerwy w pomieszczeniu, w którym odbywa się posiedzenie Rady.

Wszyscy członkowie Rady Powiatowej przed podpisaniem listy obecności oraz przy odbieraniu kart do głosowania okazują osobie prowadzącej listę obecności, dokument stwierdzający tożsamość, dlatego należy posiadać ważny dokument ze zdjęciem.

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie gołdapskim

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych
(tj. Dz. U .z 2018 r. poz. 1027), Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim, które odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gołdapi, , ul. Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap.

Na podstawie § 29 ust. 3 Uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych z dn.  25 lutego 2019 r. w związku z art. 24 ust. 7 ustawy o izbach rolniczych „do czasu wyboru przewodniczącego, obradom posiedzenia przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady powiatowej obecny na posiedzeniu.”.

Proponowany jest następujący porządek posiedzenia:

 1. Wybór komisji wyborczej Rady (w liczbie 3-5 osób) i wybór przewodniczącego tej komisji spośród jej członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
 3. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Zgodnie z paragrafem 34 ust. 1 powoływanej Uchwały KRIR wybory Przewodniczącego Rady Powiatowej oraz Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR odbywają się bez przerwy w pomieszczeniu, w którym odbywa się posiedzenie Rady.

Wszyscy członkowie Rady Powiatowej przed podpisaniem listy obecności oraz przy odbieraniu kart do głosowania okazują osobie prowadzącej listę obecności, dokument stwierdzający tożsamość, dlatego należy posiadać ważny dokument ze zdjęciem.

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie lidzbarskim

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1027), Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie lidzbarskim, które odbędzie się w dniu 09 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej w Perle Warmii, ul. Jarosława Dąbrowskiego 24 C, 11-100 Lidzbark Warmiński

Na podstawie § 29 ust. 3 Uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych z dn.  25 lutego 2019 r. w związku z art. 24 ust. 7 ustawy o izbach rolniczych „do czasu wyboru przewodniczącego, obradom posiedzenia przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady powiatowej obecny na posiedzeniu.”.

Proponowany jest następujący porządek posiedzenia:

 1. Wybór komisji wyborczej Rady (w liczbie 3-5 osób) i wybór przewodniczącego tej komisji spośród jej członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
 3. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Zgodnie z paragrafem 34 ust. 1 powoływanej Uchwały KRIR wybory Przewodniczącego Rady Powiatowej oraz Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR odbywają się bez przerwy w pomieszczeniu, w którym odbywa się posiedzenie Rady.

Wszyscy członkowie Rady Powiatowej przed podpisaniem listy obecności oraz przy odbieraniu kart do głosowania okazują osobie prowadzącej listę obecności, dokument stwierdzający tożsamość, dlatego należy posiadać ważny dokument ze zdjęciem.

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie iławskim

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1027), Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie iławskim, które odbędzie się w dniu
09 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej nr 20 Starostwa Powiatowego w Iławie, ul. Gen. Władysława Andersa 2a.

Na podstawie § 29 ust. 3 Uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych z dn.  25 lutego 2019 r. w związku z art. 24 ust. 7 ustawy o izbach rolniczych „do czasu wyboru przewodniczącego, obradom posiedzenia przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady powiatowej obecny na posiedzeniu.”.

Proponowany jest następujący porządek posiedzenia:

 1. Wybór komisji wyborczej Rady (w liczbie 3-5 osób) i wybór przewodniczącego tej komisji spośród jej członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
 3. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Zgodnie z paragrafem 34 ust. 1 powoływanej Uchwały KRIR wybory Przewodniczącego Rady Powiatowej oraz Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR odbywają się bez przerwy w pomieszczeniu, w którym odbywa się posiedzenie Rady.

Wszyscy członkowie Rady Powiatowej przed podpisaniem listy obecności oraz przy odbieraniu kart do głosowania okazują osobie prowadzącej listę obecności, dokument stwierdzający tożsamość, dlatego należy posiadać ważny dokument ze zdjęciem.

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie oleckim

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1027), Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie oleckim, które odbędzie się w dniu 09 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej w Stacji  Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Olecku, al. Zwycięstwa 10, 19-400 Olecko

Na podstawie § 29 ust. 3 Uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych z dn.  25 lutego 2019 r. w związku z art. 24 ust. 7 ustawy o izbach rolniczych „do czasu wyboru przewodniczącego, obradom posiedzenia przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady powiatowej obecny na posiedzeniu.”.

Proponowany jest następujący porządek posiedzenia:

 1. Wybór komisji wyborczej Rady (w liczbie 3-5 osób) i wybór przewodniczącego tej komisji spośród jej członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
 3. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Zgodnie z paragrafem 34 ust. 1 powoływanej Uchwały KRIR wybory Przewodniczącego Rady Powiatowej oraz Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR odbywają się bez przerwy w pomieszczeniu, w którym odbywa się posiedzenie Rady.

Wszyscy członkowie Rady Powiatowej przed podpisaniem listy obecności oraz przy odbieraniu kart do głosowania okazują osobie prowadzącej listę obecności, dokument stwierdzający tożsamość, dlatego należy posiadać ważny dokument ze zdjęciem.

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie bartoszyckim

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1027), Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie bartoszyckim, które odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej KOWR, ul. Kętrzyńska 45A, 11-200 Bartoszyce.

Na podstawie § 29 ust. 3 Uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych z dn.  25 lutego 2019 r. w związku z art. 24 ust. 7 ustawy o izbach rolniczych „do czasu wyboru przewodniczącego, obradom posiedzenia przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady powiatowej obecny na posiedzeniu.”.

Proponowany jest następujący porządek posiedzenia:

 1. Wybór komisji wyborczej Rady (w liczbie 3-5 osób) i wybór przewodniczącego tej komisji spośród jej członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
 3. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Zgodnie z paragrafem 34 ust. 1 powoływanej Uchwały KRIR wybory Przewodniczącego Rady Powiatowej oraz Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR odbywają się bez przerwy w pomieszczeniu, w którym odbywa się posiedzenie Rady.

Wszyscy członkowie Rady Powiatowej przed podpisaniem listy obecności oraz przy odbieraniu kart do głosowania okazują osobie prowadzącej listę obecności, dokument stwierdzający tożsamość, dlatego należy posiadać ważny dokument ze zdjęciem.

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie nidzickim

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1027), Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie nidzickim, które odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego, ul. Traugutta 23, 13 – 100 Nidzica.

Na podstawie § 29 ust. 3 Uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych z dn.  25 lutego 2019 r. w związku z art. 24 ust. 7 ustawy o izbach rolniczych „do czasu wyboru przewodniczącego, obradom posiedzenia przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady powiatowej obecny na posiedzeniu.”.

Proponowany jest następujący porządek posiedzenia:

 1. Wybór komisji wyborczej Rady (w liczbie 3-5 osób) i wybór przewodniczącego tej komisji spośród jej członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
 3. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Zgodnie z paragrafem 34 ust. 1 powoływanej Uchwały KRIR wybory Przewodniczącego Rady Powiatowej oraz Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR odbywają się bez przerwy w pomieszczeniu, w którym odbywa się posiedzenie Rady.

Wszyscy członkowie Rady Powiatowej przed podpisaniem listy obecności oraz przy odbieraniu kart do głosowania okazują osobie prowadzącej listę obecności, dokument stwierdzający tożsamość, dlatego należy posiadać ważny dokument ze zdjęciem.

Ponadto informujemy, że członek Rady Powiatowej W-MIR uczestniczący w posiedzeniu otrzymuje dietę w wysokości 148 zł netto zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia W-MIR Nr V/31/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. oraz zwrot kosztów podróży za faktycznie przejechane kilometry zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia W-MIR Nr VIII/44/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. Przewodniczącemu Rady Powiatowej nie przysługuje ww. dieta, gdyż otrzymuje on zryczałtowaną dietę miesięczną w wysokości 462 zł netto.

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie ostródzkim

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U.z 2018 r. poz. 1027), Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ostródzkim, które odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali obrad
w Urzędzie Gminy y w Ostródzie  ul: Jana III Sobieskiego 1,  14-100 Ostróda

Na podstawie § 29 ust. 3 Uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych z dn.  25 lutego 2019 r. w związku z art. 24 ust. 7 ustawy o izbach rolniczych „do czasu wyboru przewodniczącego, obradom posiedzenia przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady powiatowej obecny na posiedzeniu.”.

Proponowany jest następujący porządek posiedzenia:

 1. Wybór komisji wyborczej Rady (w liczbie 3-5 osób) i wybór przewodniczącego tej komisji spośród jej członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
 3. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Zgodnie z paragrafem 34 ust. 1 powoływanej Uchwały KRIR wybory Przewodniczącego Rady Powiatowej oraz Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR odbywają się bez przerwy w pomieszczeniu, w którym odbywa się posiedzenie Rady.

Wszyscy członkowie Rady Powiatowej przed podpisaniem listy obecności oraz przy odbieraniu kart do głosowania okazują osobie prowadzącej listę obecności, dokument stwierdzający tożsamość, dlatego należy posiadać ważny dokument ze zdjęciem.

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie  ełckim

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1027), Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie ełckim, które odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28 a, 19-300 Ełk

Na podstawie § 29 ust. 3 Uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych z dn.  25 lutego 2019 r. w związku z art. 24 ust. 7 ustawy o izbach rolniczych „do czasu wyboru przewodniczącego, obradom posiedzenia przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady powiatowej obecny na posiedzeniu.”.

Proponowany jest następujący porządek posiedzenia:

 1. Wybór komisji wyborczej Rady (w liczbie 3-5 osób) i wybór przewodniczącego tej komisji spośród jej członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
 3. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Zgodnie z paragrafem 34 ust. 1 powoływanej Uchwały KRIR wybory Przewodniczącego Rady Powiatowej oraz Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR odbywają się bez przerwy w pomieszczeniu, w którym odbywa się posiedzenie Rady.

Wszyscy członkowie Rady Powiatowej przed podpisaniem listy obecności oraz przy odbieraniu kart do głosowania okazują osobie prowadzącej listę obecności, dokument stwierdzający tożsamość, dlatego należy posiadać ważny dokument ze zdjęciem.

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie działdowskim

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1027), Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie działdowskim, które odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Działdowie, ul. Kościuszki 3, 13-200.

Na podstawie § 29 ust. 3 Uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych z dn.  25 lutego 2019 r. w związku z art. 24 ust. 7 ustawy o izbach rolniczych „do czasu wyboru przewodniczącego, obradom posiedzenia przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady powiatowej obecny na posiedzeniu.”.

Proponowany jest następujący porządek posiedzenia:

 1. Wybór komisji wyborczej Rady (w liczbie 3-5 osób) i wybór przewodniczącego tej komisji spośród jej członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
 3. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Zgodnie z paragrafem 34 ust. 1 powoływanej Uchwały KRIR wybory Przewodniczącego Rady Powiatowej oraz Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR odbywają się bez przerwy w pomieszczeniu, w którym odbywa się posiedzenie Rady.

Wszyscy członkowie Rady Powiatowej przed podpisaniem listy obecności oraz przy odbieraniu kart do głosowania okazują osobie prowadzącej listę obecności, dokument stwierdzający tożsamość, dlatego należy posiadać ważny dokument ze zdjęciem.

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie kętrzyńskim

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1027), Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie kętrzyńskim, które odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego, ul. Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn.

Na podstawie § 29 ust. 3 Uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych z dn.  25 lutego 2019 r. w związku z art. 24 ust. 7 ustawy o izbach rolniczych „do czasu wyboru przewodniczącego, obradom posiedzenia przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady powiatowej obecny na posiedzeniu.”.

Proponowany jest następujący porządek posiedzenia:

 1. Wybór komisji wyborczej Rady (w liczbie 3-5 osób) i wybór przewodniczącego tej komisji spośród jej członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
 3. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Zgodnie z paragrafem 34 ust. 1 powoływanej Uchwały KRIR wybory Przewodniczącego Rady Powiatowej oraz Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR odbywają się bez przerwy w pomieszczeniu, w którym odbywa się posiedzenie Rady.

Wszyscy członkowie Rady Powiatowej przed podpisaniem listy obecności oraz przy odbieraniu kart do głosowania okazują osobie prowadzącej listę obecności, dokument stwierdzający tożsamość, dlatego należy posiadać ważny dokument ze zdjęciem.

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie piskim

 

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1027), Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie piskim, które odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Piszu, ul Gizewiusza 5, 11-200 Pisz

Na podstawie § 29 ust. 3 Uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych z dn.  25 lutego 2019 r. w związku z art. 24 ust. 7 ustawy o izbach rolniczych „do czasu wyboru przewodniczącego, obradom posiedzenia przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady powiatowej obecny na posiedzeniu.”.

Proponowany jest następujący porządek posiedzenia:

 1. Wybór komisji wyborczej Rady (w liczbie 3-5 osób) i wybór przewodniczącego tej komisji spośród jej członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
 3. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Zgodnie z paragrafem 34 ust. 1 powoływanej Uchwały KRIR wybory Przewodniczącego Rady Powiatowej oraz Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR odbywają się bez przerwy w pomieszczeniu, w którym odbywa się posiedzenie Rady.

Wszyscy członkowie Rady Powiatowej przed podpisaniem listy obecności oraz przy odbieraniu kart do głosowania okazują osobie prowadzącej listę obecności, dokument stwierdzający tożsamość, dlatego należy posiadać ważny dokument ze zdjęciem.

 

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie węgorzewskim

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1027), Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie węgorzewskim które odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, ul. 3 Maja 17B 1, 11-600 Węgorzewo.

Na podstawie § 29 ust. 3 Uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych z dn.  25 lutego 2019 r. w związku z art. 24 ust. 7 ustawy o izbach rolniczych „do czasu wyboru przewodniczącego, obradom posiedzenia przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady powiatowej obecny na posiedzeniu.”.

Proponowany jest następujący porządek posiedzenia:

 1. Wybór komisji wyborczej Rady (w liczbie 3-5 osób) i wybór przewodniczącego tej komisji spośród jej członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
 3. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Zgodnie z paragrafem 34 ust. 1 powoływanej Uchwały KRIR wybory Przewodniczącego Rady Powiatowej oraz Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR odbywają się bez przerwy w pomieszczeniu, w którym odbywa się posiedzenie Rady.

Wszyscy członkowie Rady Powiatowej przed podpisaniem listy obecności oraz przy odbieraniu kart do głosowania okazują osobie prowadzącej listę obecności, dokument stwierdzający tożsamość, dlatego należy posiadać ważny dokument ze zdjęciem.

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie szczycieńskim

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1027), Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie szczycieńskim, które odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego, ul. Sienkiewicza 1, 12 – 100 Szczytno

Na podstawie § 29 ust. 3 Uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych z dn.  25 lutego 2019 r. w związku z art. 24 ust. 7 ustawy o izbach rolniczych „do czasu wyboru przewodniczącego, obradom posiedzenia przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady powiatowej obecny na posiedzeniu.”.

Proponowany jest następujący porządek posiedzenia:

 1. Wybór komisji wyborczej Rady (w liczbie 3-5 osób) i wybór przewodniczącego tej komisji spośród jej członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
 3. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Zgodnie z paragrafem 34 ust. 1 powoływanej Uchwały KRIR wybory Przewodniczącego Rady Powiatowej oraz Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR odbywają się bez przerwy w pomieszczeniu, w którym odbywa się posiedzenie Rady.

Wszyscy członkowie Rady Powiatowej przed podpisaniem listy obecności oraz przy odbieraniu kart do głosowania okazują osobie prowadzącej listę obecności, dokument stwierdzający tożsamość, dlatego należy posiadać ważny dokument ze zdjęciem.

Rada Powiatowa W-MIR w powiecie giżyckim

Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1027), Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie giżyckim, które odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Giżycku,  ul. Przemysłowa 2.

Na podstawie § 29 ust. 3 Uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych z dn.  25 lutego 2019 r. w związku z art. 24 ust. 7 ustawy o izbach rolniczych „do czasu wyboru przewodniczącego, obradom posiedzenia przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady powiatowej obecny na posiedzeniu.”.

Proponowany jest następujący porządek posiedzenia:

 1. Wybór komisji wyborczej Rady (w liczbie 3-5 osób) i wybór przewodniczącego tej komisji spośród jej członków.
 2. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
 3. Wybór delegata na Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Zgodnie z paragrafem 34 ust. 1 powoływanej Uchwały KRIR wybory Przewodniczącego Rady Powiatowej oraz Delegata na Walne Zgromadzenie W-MIR odbywają się bez przerwy w pomieszczeniu, w którym odbywa się posiedzenie Rady.

Wszyscy członkowie Rady Powiatowej przed podpisaniem listy obecności oraz przy odbieraniu kart do głosowania okazują osobie prowadzącej listę obecności, dokument stwierdzający tożsamość, dlatego należy posiadać ważny dokument ze zdjęciem.

 

 

 

 


6 odpowiedzi na “Zaproszenie – Pierwsze posiedzenia Rad Powiatowych W-MIR”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *