Uchwała w sprawie mężów zaufania

 

<< powrót

 

Na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2019 r. Komisja wojewódzka podjęła uchwałę w sprawie mężów zaufania w wyborach do Rad Powiatowych W-MIR zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r.

Komisja wojewódzka postanowiła:

  1. Dopuścić mężów zaufania do obserwacji pracy komisji okręgowych powołanych uchwałą Komisji Wojewódzkiej nr 8/2019 z dnia 05.06.2019 r.
  2. Każdy z kandydatów ma prawo ustanowić tylko jednego męża zaufania
  3. Mężem zaufania może być członek izby uprawniony do głosowania w danym okręgu wyborczym
  4. Mąż zaufania nie może sam kandydować w wyborach, ani pełnić funkcji członka komisji okręgowej lub wojewódzkiej
  5. Kandydat powinien zgłosić swojego męża zaufania komisji wojewódzkiej najpóźniej
    w dniu 26.07.2019 r. do godz. 15.30. Mężowie zaufania potwierdzają swoje uprawnienia na podstawie pisemnego upoważnienia kandydata.
  6. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
  7. Mąż zaufania jest uprawniony do obserwowania  przebiegu wyborów i  prac komisji  wyborczej we wszystkich ich etapach.  Działania męża zaufania nie mogą naruszać niezawisłości komisji ani utrudniać lub zakłócać jej prac.
  8. Mąż zaufania pełni swoją funkcje honorowo.

W związku z powyższym jeśli kandydat chce ustanowić męża zaufania powinien najpóźniej do dnia 26.07.2019 r. złożyć do komisji wojewódzkiej ( adres: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Towarowa 1, 10-416 Olsztyn) pisemne upoważnienie dla męża zaufania ( zgodne z załącznikiem do uchwały)

Do pobrania:

Uchwała KW z dnia 22.07.2019 r

zal do uchwały nr 16_mężowie zaufania

 

 


5 odpowiedzi na “Uchwała w sprawie mężów zaufania”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *