XIII Walne Zgromadzenie W-MIR

 

<< powrót

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje XIII Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, które odbędzie się w dniach 20-21 maja 2019 roku o godz. 11.00 w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym u Maksia w Brajnikach k/Szczytna

Proponowany jest następujący porządek obrad:

I dzień obrad –20 maja 2019 r.

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia (głosowanie jawne).
 3. Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia (głosowanie jawne).
 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 5. Wybór komisji wniosków.
 6. Uchwalenie porządku obrad.
 7. Przyjęcie protokołu z obrad XII Walnego Zgromadzenia W-MIR
 8. Sprawozdanie z działalności Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2018 r.- podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu za 2018 r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018
 10. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2018 r. – podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu W-MIR za 2018 r.
 11. Wystąpienia zaproszonych gości i dyskusja.
 12. Zakończenie I dnia obrad.

II dzień obrad – 21 maja 2019 r.

 1. Otwarcie II dnia obrad (godz. 930).
 2. Informacja z bieżącej pracy Zarządu Izby.
 3. Informacja z bieżącej pracy Krajowej Rady Izb Rolniczych.
 4. Przyjęcie wniosków.
 5. Zakończenie obrad XIII Walnego Zgromadzenia W-MIR.

 

 

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *