Relacja z wyjazdu studyjnego Czechy-Austria i Słowacja-Węgry.

 

<< powrót

 

W dniach 10-15 września 2018 r. odbył się wyjazd studyjny do Czech-Austrii i na Słowację –Węgry oraz konferencja w ramach operacji pn. „Budowanie sieci partnerstw w celu wdrażania innowacji w zakresie wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości”. Operacja zrealizowana została w ramach umowy nr KSOW-SIR/2/2018/03 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach konkursu nr 2/2018 na wybór operacji, które będą realizowane w 2018 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2018 w zakresie SIR.

Celem operacji było upowszechnianie wiedzy i transfer dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji o charakterze organizacyjnym, procesowym lub marketingowym w odniesieniu do produkcji i sprzedaży żywności wysokiej jakości wykorzystując w tym celu krótkie łańcuchy dostaw. Operacja miała za zadanie rozpowszechniania korzyści płynących z networkingu w sektorze rolno-spożywczym, zawiązywania partnerstw w celu dywersyfikacji źródeł dochodu i tworzenia grup operacyjnych, rozpoznania oczekiwań i postaw nabywczych konsumentów regionalnych produktów żywnościowych oraz dyferencjacji produktów regionalnych w tym wdrażania strategii wyróżniania tych produktów według tożsamości regionalnej i wykorzystania czynnika tradycji w marketingu.

Uczestnikami wyjazdu studyjnego byli przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej i sanitarnej, samorządu rolniczego oraz rolnicy i doradcy z czterech województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.

Pierwszego dnia, po wspólnej wizycie w polskiej winnicy Jaworek nieopodal Wrocławia, zorganizowano dla wszystkich uczestników spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone tematyce SIR, EIP-AGRI oraz działaniu „Współpraca” z PROW 2014-2020, po którym grupa została podzielona na dwie części: pierwsza część uczestników następnego dnia pojechała na Słowację i Węgry, a druga część do Czech i Austrii.

Dla grupy czesko-austriackiej pierwszym punktem wizyty było czeskie gospodarstwo mleczne działające w systemie rolnictwa ekologicznego i produkujące własne ekologiczne przetwory mleczne. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z produktami mlecznymi wytwarzanymi w gospodarstwie, a także porozmawiać o sposobie ich sprzedaży i dystrybucji. Ponadto podczas wizyty w Czechach uczestnicy wyjazdu mieli okazję odwiedzić jeszcze jedno gospodarstwo ekologiczne produkujące własne artykuły spożywcze, małą rodzinną winnicę oraz spotkać się z przedstawicielami EIP AGRI i porozmawiać o innowacyjnych projektach przygotowywanych przez czeskich rolników.

Z kolei w Austrii grupa odwiedziła dwa gospodarstwa zajmujące się produkcją bydła mięsnego. Jedno z nich posiada własne pomieszczenie do rozbioru zwierząt oraz chłodnię, w której mięso dojrzewa. Drugie z kolei dokonuje uboju i rozbioru mięsa usługowo, natomiast produkcja wędlin i innych przysmaków z mięsa odbywa się już w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu w gospodarstwie. W tych gospodarstwach uczestnicy zapoznali się z wymogami weterynaryjnymi dotyczącymi produkcji mięsa w Austrii oraz z organizacją jego produkcji. Interesującym punktem wyjazdu była również wizyta w gospodarstwie produkującym olej z pestek dyni, gdzie przedstawiono innowacyjne sposoby jego zastosowania oraz tłoczenia.

Dodatkowo w Austrii odbyło się spotkanie w instytucie naukowym prowadzącym badania nad innowacjami w zakresie uprawy roślin, a także spotkanie w gospodarstwie produkującym ekologiczny humus przy zastosowaniu innowacyjnych metod.

Grupa słowacko-węgierska rozpoczęła wyjazd od wizyty w słowackiej farmie krów mlecznych w Oponicach, która – pomimo że standardem odbiegała od nowoczesnych polskich gospodarstw – mogła pochwalić się wysoko jakościowym produktem. Następnie była okazja zwiedzić jedną z największych słowackich ferm bydła mlecznego w miejscowości Bzovik, gdzie wybudowano ogromne, nowoczesne budynki obory i hali udojowej dla ponad 700 sztuk krów mlecznych. Odpady z tego gospodarstwa służą jako substrat dla współpracującej z nim biogazowni o mocy 1,5 MW, dla której dostarcza substrat w postaci odchodów.

Podczas wizyty na Węgrzech zapoznano się z charakterystyką rolnictwa tego kraju, gdzie przeważają gospodarstwa wielkoobszarowe, a na polach spotkać można głównie kukurydzę oraz rośliny oleiste tj. rzepak czy słoneczniki. W Budapeszcie grupa odbyła inspirujące spotkanie z przedstawicielami samorządu rolniczego, którzy przedstawili sytuację węgierskiego rolnictwa i sposób ich reprezentacji w tutejszym parlamencie.

Zarówno Słowacja, jak i Węgry mają dużo cieplejszy klimat niż Polska, dlatego powszechny jest tam widok dużych powierzchni gruntów pokrytych farmami fotowoltaicznymi oraz ogromnych winnic. Tradycje winiarskie to jedna z wizytówek Węgier, nie sposób więc było gościć na Węgrzech i nie odwiedzić słynnych winnic oraz nie skosztować winogron i tamtejszego produktu regionalnego, czyli wina.

Każda z wizyt i spotkań podczas wyjazdów dały nowe inspiracje i możliwości wymiany doświadczeń.  Na zakończenie wyjazdu obie grupy spotkały się ponownie w Polsce, w Trzebnicy pod Wrocławiem na konferencji podsumowującej operację. Podczas dyskusji uczestnicy wymienili się spostrzeżeniami, poglądami i doświadczeniem zdobytymi w trakcie tych dwóch wyjazdów, które niewątpliwie dały możliwość poznania technologii i specyfiki produkcji lokalnej żywności wysokiej jakości, ale również rozwiązań formalno-prawnych w zakresie wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości oraz podejścia rolników i mieszkańców tych państw do tego typu produktów spożywczych.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział.

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *