Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku dotyczące organizacji wyjazdu studyjnego na Węgry.

 

<< powrót

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, w trybie rozeznania rynku, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę kompleksowej organizacji wyjazdu studyjnego w terminie 01-06.10.2018 r. dla 46 uczestników, w ramach operacji „Polsko-Węgiersko-Słowackie doświadczenia w budowaniu partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Plan operacyjny na lata 2018 – 2019.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 06.08.2018 r. do godziny 12.00, w siedzibie zamawiającego przy ul. Lubelskiej 43A, 10-410 Olsztyn, za pośrednictwem poczty, osobiście lub pocztą elektroniczną na adres wmirol@wmirol.org.pl.

 

Zapytanie ofertowe z załącznikami – wyjazd Węgry

Załącznik Nr 2 do zapytania wyjazd Węgry – formularz ofertowy.

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) oraz ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn.

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: daneosobowe@wmirol.org.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: (89)5340567 lub pisemnie pod adresem siedziby administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia tego postępowania.

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem.

5. Państwa dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.

6. W Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rolniczej nie jest dokonywane profilowanie danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w postępowaniu mającym na celu wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcia oraz wykonania umowy.

 

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *