Rolniku masz szkody spowodowane suszą w swoim gospodarstwie? Złóż wniosek jak najszybciej!

 

<< powrót

 

Informujemy, że Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, w dniu 27 czerwca br. wystosował do Prezydentów Miast, Burmistrzów Miast, Miast i Gmin oraz Wójtów pismo w sprawie szacowania strat spowodowanych suszą rolniczą.
Podjęto decyzję o możliwości szacowania szkód w użytkach zielonych (II pokos) oraz w trawach i motylkowatych drobnonasiennych uprawianych na gruntach ornych we wszystkich gminach województwa.
Dopuszczono możliwość składania wniosków do gmin bez podawania stanów średniorocznych zwierząt w gospodarstwie za ostatnie 3 lata. Dane te rolnik musi jednak uzupełnić już po szacowaniu, ale na etapie sporządzania protokołu przez komisję.
W odpowiedzi na wątpliwości rolników Pan Wicewojewoda w swoim piśmie uściślił, że jedynym obowiązkowym załącznikiem do wniosku o szacowanie składanym do gminy jest kopia wniosku o przyznanie płatności za 2018 rok lub oświadczenia składanego do ARiMR jeśli wniosek za 2018 rok był taki jak w 2017 roku. Rolnik zatem nie musi dołączać do wniosku o szacowanie szkód zaświadczenia z ARiMR o stanach średniorocznych.
W piśmie zaapelowano również aby we wnioskach dotyczących gospodarstw prowadzących produkcję roślinną i zwierzęcą rolnicy wpisywali także koszty poniesione przez brak zbioru pasz, np. związane z zakupem pasz.

UWAGA! W obecnej sytuacji przy zagrożeniu przedwczesnymi żniwami każdy rolnik, którego uprawy ucierpiały powinien jak najszybciej złożyć wniosek o szacowanie szkód, tak aby komisje zostały uruchomione w każdej gminie, a szacowania przebiegły jak najsprawniej.


Przypominamy, że protokół z szacowania szkód podpisany przez Wojewodę jest podstawą do ubiegania się o wsparcie uruchamiane w przyszłości dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych.

Rolniku – nie zwlekaj – złóż wniosek o szacowanie szkód!

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *