KOLONIE 2018 UWAGA BRAK MIEJSC!

 

<< powrót

 

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej informuje, że rozpoczęło nabór na 11-dniowe kolonie  dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych w dniach:

– 06.07-16.07.2018 roku w miejscowości Smołdziński Las nad morzem  w ośrodku Beata/Fiord.  Zał 1 Info Smołdziński Las Beata Fiord. 2018     –   UWAGA BRAK MIEJSC

Całkowity koszt za uczestnika kolonii wynosi 500 zł.

 

– 28.07-07.08.2018 roku w Białym Dunajcu, góry w ośrodku „U Guta” Zał 1 INFO Biały Dunajec U guta turnus 2018.    UWAGA BRAK MIEJSC

Całkowity koszt za uczestnika kolonii wynosi 450 zł.

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież szkolna w wieku do 16 lat (najstarsze dzieci urodzone w roku 2002), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (czyli jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców/opiekunów jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania kolonii.

Dokumenty niezbędne do zakwalifikowania uczestnika kolonii:
1.    wypełniony i podpisany oryginał karty kwalifikacyjnej wraz z regulaminem uczestnika wypoczynku.

Zał 5 k.kw. Biały Dunajec U Guta

Zał 5 k.kw. Smołdziński Las Beata Fiord

 

UWAGA:

– przypadku gdy dziecko przebywa pod opieką inną niż rodziców należy dołączyć właściwe orzeczenie sądu;

– w przypadku, gdy dziecko posiada inne nazwisko niż rodzic niezbędne jest dokonanie przez rodziców opisu wyjaśniającego ten fakt (wzór w załączeniu);Zał 3 Wzór oświadczenia_inne_nazwisko

– w przypadku, gdy adres zamieszkania uczestnika jest inny niż adres na zaświadczeniu KRUS należy dołączyć wyjaśnienie rodziców dlaczego jest rozbieżność w adresie zamieszkania (wzór w załączeniu).Zał 3 a Wzór oświadczenia_inny_adres
2.    Podpisane dwa oświadczenia o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych własnych i dziecka.

zał 3 b Wzór_Oświadczenie_o_wyrażeniu_zgody

oświadczenie rodzica RODO kolonie
3.    oryginalne zaświadczenie z oddziału regionalnego lub placówki terenowej KRUS, wystawione na co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych (wzór w załączeniu – Zał 4 Wzór zaświadczenia KRUS)  – na zaświadczeniu musi znaleźć się pełen adres tj. ulica i nr domu/mieszkania, kod pocztowy i poczta.

UWAGA! Ważne – jeżeli rodzic/opiekun prawny pobiera rentę to na zaświadczeniu musi być informacja czy jest to renta stała, jeżeli nie-to na jaki okres została przyznana (od-do).
4.    dowód wpłaty na konto Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej BGŻ S.A. Oddział w Olsztynie nr 88 2030 0045 1110 0000 0045 1220 z dopiskiem imię i nazwisko uczestnika, miejsce kolonii lub dokonać wpłaty w kasie W-MIR w Olsztynie ul. Lubelska 43 A, w godz. 7.30-15.00.

UWAGA! Pierwszeństwo w naborze mają dzieci, które nie brały udziału w tegorocznym wypoczynku zimowym oraz ubiegłorocznym letnim. Pierwszeństwo w naborze obowiązuje do 15 czerwca 2018 roku do godz. 15:00. Po tym terminie prowadzony jest nabór otwarty.

W przypadku dużego zainteresowania, organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia listy uczestników z powodu wyczerpania miejsc.
Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89/534-05-67, 89/527-71-89.
Po zamknięciu listy uczestników, na prośbę zainteresowanych, może zostać utworzona lista osób rezerwowych, które w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej wchodzą kolejno w ich miejsca.

Inne załączniki:

Zał 6 lista co zabrać:

 

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *